РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елика-Елеватор, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елика-ЕлеваторБРИКЕТ ПРЕСА ELICA
made in Bulgaria

Elica Брикет преса е високо ефективно решение за производство на брикети от биомаса. Отпадъчни материали като слънчогледови или оризови люспи, дървесни стърготини и др. се превръщат в добър заместител на традиционните твърди горива. Еко брикетите са възобновяем източник на енергия използван за горене в камини, готварски печки и котли за отопление. В процеса на формоване не се използват
свързващи средства.

Брикет Пресата е оборудвана с:
• хидравлична система за принудително смазване на движещите се части
• дистанционно хидравлично затягане на цилиндъра на дюзата
• охладителна система
• система за контрол на налягането на хидравличната система
• система за следене на положението на ударника при стартирането на машината
• сензори за предотвратяване скъсване на задвижния ремък и автоматичен стоп при
блокиране на брикета в охладителния път
• лесна подмяна на бързо износващи се части

МТП Пловдив
Палата 11, щанд К1
дати 24 - 29 септември

www.elica-elevator.com


Други рекламни публикации на Елика-Елеватор

Top