РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елика-Елеватор, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елика-ЕлеваторElica Брикет преса е високо ефективно решение за производство на брикети от биомаса. Отпадъчни материали като слънчогледови или оризови люспи, дървесни стърготини и др. се превръщат в добър заместител на традиционните твърди горива. Еко брикетите са възобновяем източник на енергия използван за горене в камини, готварски печки и котли за отопление. В процеса на формоване не се използват свързващи средства.

Брикет пресата е оборудвана с:

• хидравлична система за принудително смазване на движещите се части
• дистанционно хидравлично затягане на цилиндъра на дюзата
• охладителна система
• система за контрол на налягането на хидравличната система
• система за следене на положението на ударника при стартиране на машина
• сензори за предотвратяване скъсване на
задвижния ремък и автоматичен стоп при
блокиране на брикета в охладителния път
• лесна подмяна на бързо
износващите се части

 

www.elica-elevator.com


Други рекламни публикации на Елика-Елеватор

Top