РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Елпром ЗЕМЕлпром ЗЕМ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елпром ЗЕМЕ*Е*Е=е3 = ?! ЕКОЛОГИЯ – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – „ЕЛПРОМ ЗЕМ“ АД „Елпром ЗЕМ“ АД е единствения български производител на големи електрически двигатели за ниско и средно напрежение. Предлаганата продукция отговаря на изискванията на основния европейски стандарт за въртящи се електрически машини EN-60034, включително и частта за енергийна ефективност. Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 640/2009 за проектиране на екологични двигатели са заложени три нива на КПД за двигатели ниско напрежение: с мощност до 350 kW и скорости на въртене 3000, 1500, 1000 min-1. В регламента се дефинира график за нарастване на енергийната ефективност на предлаганите ел. двигатели, както следва IE1 – действащ, IE2 – от 16.06.2011, IE3 – 01.01.2015г. За повече информация може да посетите www.elprom-zem.com и щанда ни на Пловдивския технически панаир – №13-Е12. Продуктовата ни гама се допълва от производство и рехабилитация на хидрогенератори. Произведени от нас машини оперират във ВЕЦ Цанков Камък, ВЕЦ Студен Кладенец, както и други ВЕЦ и МВЕЦ в България и по света. Основните предимства на рехабилитираните хидрогенератори са повишените енeргийни параметри – с до 14%, благодарение на защитената с патент и наградена със Златен медал от Международен Технически Панаир Пловдив изолационна технология, чрез хидро-вакуумно опресоване. Друго предимство е производството на електродвигатели и хидрогенератори по технологията “Global VPI”.

Други рекламни публикации на Елпром ЗЕМ

Top