РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛСИ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛСИЕЛСИ ООД
ELSY LTD

ИНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО

Трансмитерите за ниво могат да бъдат свързани към процес-контролера МУЛТИКОНТ или с помощта на подходящ интерфейс или модем да изпратят резултати от измерванията и управляващи сигнали директно
към системата управляваща процеса. Софтуерът NIVISION осигурява перфектен избор за визуализация, събиране на данни, управление на база данни с резултати от измерванията и задачи
по управлението на процеса.

СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДНИ ДЕБИТИ

Системата за измерване на поток NIVOSONAR GPA позволява измерване чрез канал на
ПАРШАЛ (PARSHALL flumes), гравитационни канализационни мрежи, поточни канали,
напоителни канали или други отворени канали.

NIVELCO
PROCESS CONTROL CO.

ЕЛСИ ООД
www.elsy-bg.com
Русе 7004
ул. Плиска 124
Т: 082/827350
e-mail: office@elsy-bg.com


Top