РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛСИ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛСИМОНИТОРИНГ НА МАШИНИ И СИСТЕМИ

Технически характеристики
Мониторинг на аналогови и дискретни параметри, достъп до данните в реално време през интернет от всякакви устройства, архив, статистически данни – ОЕЕ, средни, максимални стойности, комуникация с външни устройства; множество протоколи и интерфейси (Modbus, FTP, Telnet, SCP, RS485, RS232, Ethernet).

Приложения
Мониторинг на производствени линии – дискретни и непрекъснати процеси, контрол на производството – производителност, режими на работа на съоръженията, престои, аварии, мониторинг работата на сградна автоматизация – електрозахранване, отопление, климатизация, вентилация, асансьори и други, събиране на данни за състоянието на съоръжения и индустриално оборудване, измерване и запазване на данни за скорост, температура, ниво, налягане, маса, вибрации и други.

ЕЛСИ ООД
Русе 7004
ул. Плиска 124
Т.: 082/827350
office@elsy-bg.com

www.elsy-bg.com


Top