Елстив Инженеринг партньор на ЕТИ България

НакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

Елстив Инженеринг партньор на ЕТИ България

Отскоро фирма Елстив Инженеринг има статут на оторизиран дистрибутор на ЕТИ България, съобщи за списание Инжинеринг Ревю Александър Маркович, управител на ЕТИ България. "Елстив Инженеринг е сред водещите фирми в областта на проектирането, електромонтажните и пусково-наладъчните дейности, производството на ел. табла и разпределителни касети, изграждането на електропроводи и трафопостове, както и на заземителни и мълниезащитни инсталации. Сътрудничеството ни създава възможности клиентите на ЕТИ България да получат едновременно качествена апаратура и квалифицираната инженерна подкрепа при изпълнение на проекти в кратки срокове", заяви г-н Маркович. "Елстив Инженеринг разполага с офиси в София, Плевен, Варна и търговски обект в Ловеч, което осигурява бързо и качествено обслужване в различни региони и значителна мобилност при изпълнение на строително-монтажните работи в цялата страна. Развитата структура на Елстив Инженеринг дава възможност и за бързи доставки на ел. материали и оборудване", допълва по повод новото партньорство управителят на ЕТИ България.
Top