ЕЛТЕРА представи методи за диагностика

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Дейвид Бъртеншоу демонстрира откриване на изолационни дефекти със системата EL CIDЕЛТЕРА представи методи за диагностикаЕЛТЕРА представи методи за диагностика

ПОДОБНИ СТАТИИ

Яница Илиева

На 24-ти юни т.г. фирма ЕЛТЕРА организира в столицата специализиран семинар, представящ съвременни продукти и технологии за анализ и диагностика на състоянието на големи електродвигатели и генератори за индустрията. Тема на семинара бе EL CID технологията за електромагнитно откриване на изолационни дефекти в статорния магнитопровод и цялостни решения за диагностика на двигатели и генератори на канадската компания ADWEL International, техническите изделия на която се предлагат и сервизират в България от фирма ЕЛТЕРА. Лектор на семинара бе Дейвид Бъртеншоу, директор на представителството на ADWEL във Великобритания. Презентациите бяха проследени с интерес от присъстващите представители на българската енергийна индустрия. Гостуваха специалисти от НЕК, Клон ВЕЦ Група Родопи, ВЕЦ Група Рила, АЕЦ Козлодуй, Българско акционерно дружество Гранитоид и др.

EL CID технологията

за електромагнитно откриване на изолационни дефекти в статорния магнитопровод бе сред новостите, показани на семинара. EL CID (Electrоmagnetic Core Imperfection Detection), e модерен, бърз и сигурен метод за откриване на изолационни пробиви между статорните ламели в големи електрически двигатели, турбо- и хидрогенератори, увери лекторът. В рамките на презентацията EL CID методът бе сравнен с традиционно използвания тест за откриване на дефекти в магнитопровода чрез загряване с мощни магнитни потоци. За разлика от традиционно използваните методи, EL CID позволява много точно да се определи мястото на повредата дори и под повърхността на статорния пакет, без да се налага демонтаж. Вграденият в системата калибратор дава възможност всички тестове да се провеждат с еднаква чувствителност. Сред предимствата на технологията е възможността за прецизна диагностика на повърхностни и по-дълбочинни повреди. Ниската степен за насищане (около 4% от нормалния работен магнитен поток) позволява изпитването да се извършва с многократно по-малки разходи, води до по-висока сигурност за персонала и удължава живота на магнитопровода. Пакетът EL CID се състои от цифров уред за обработка на сигнали - Digital EL CID Model 601, чувствителни елементи на детектора, удължаващ кабел, ръчна количка с шифратор, калибриращ прибор, еталонен преобразувател, комплект възбудителни намотки. Информацията се събира и анализира посредством специален софтуер и се съхранява в персонален компютър. Изследването на магнитопровода се извършва ръчно или чрез роботизирана количка с монтирани датчици. Сред възможностите на EL CID е да осъществява непрекъснат запис на състоянието на статора, което позволява да се проследяват тенденции в изменение състоянието на съоръжението. С метода лесно може тестът да бъде повтарян многократно, за да се провери състоянието на машината след сервизно обслужване. В България EL CID вече се използва във ВЕЦ Група Рила, съобщи лекторът.

Оборудване за оценка степента на притегнатост

на статорни клинове на ADWEL бе представено в рамките на семинарната програма. "За разлика от традиционния начин за изпитване хлабината на клинове чрез ръчно почукване и прослушване на звука, електронният метод е по-точен и по-бърз", подчерта г-н Бъртеншау. Разработеният от канадската компания детектор за хлабината на статорни клинове - WTD Модел 501, включва ръчна сонда, електронен прибор, калибратор и аксесоари. Позволява бърз и надежден тест, независимо от вида на машината, увери лекторът. Данните се събират и обработват софтуерно. Чрез малка, ръчно управляема сонда, пригодима към различни ширини и дълбочини на каналите, се тества притегнатостта чрез последователно почукване 10 пъти за секунда по всеки от клиновете. Тестът е с продължителност 3 секунди. Сигналообработваща схема препраща данните за анализ към компютър. Състоянието на клиновете се визуализира с графична карта. Конструкцията на тестовата сонда позволява приложението на цифровата технология за анализ хлабината на статорните клинове при всички видове въртящи се машини.

Оборудване за мониторинг на частични разряди

като симптом за възможни повреди в изолацията, антикорозионния щит и в полупроводниковото покритие бе обект на разглеждане по време на семинара. Като основно предимство бе отбелязана възможността да се удължи експлоатационният живот на статорната намотка, при навременно констатиране на частичен разряд. За целта бяха представени прибори и датчици за измерването му - PD Analyser, PD Monitor, PDA датчици от епоксидна смола. Чрез демонстрираните от Adwel технологии за анализ на частичен разряд се осигурява постоянен мониторинг върху състоянието на статорната изолация при високоволтови мотори и генератори. Едно от главните предимства е, че изследванията се провеждат в реално време, докато машината е в работен режим, при нормално нагряване и вибрации и без необходимост от допълнително високоволтово захранване.Ключови думи: ЕЛТЕРА , ЕЛТЕРА , ЕЛТЕРАTop