Елтрак България: Оборудването за зърнохранилища САТ гарантира висока производителност

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

Макар че машините CAT намират приложение основно в строителната и минната индустрия, много от тях се използват и в селското стопанство и в частност в зърнохранилищата, където са заети най-вече с товарене и разтоварване. Техниката на Caterpillar се отличава не само със своята надеждност, висока горивна ефективност и ниски експлоатационни разходи, но и с комфорт и сигурност за оператора, което пряко влияе върху качеството на свършената работа.

Бързосменяемите съоръжения гарантират висока производителност в широк кръг от приложения в селското стопанство. За зърнохранилищата може би най-важният фактор е бързината, с която зърното ще бъде натоварено, за да не става струпване на чакащи камиони или, още по-лошо, на кораби. Ето защо телескопичните манипулатори САТ са най-търсени за тази дейност.

Възможността да бъдат оборудвани с лесно сменяеми кофи с различен обем или палетни вилици ги превръща в незаменим помощник на своите собственици. Кабината е просторна и с отлична видимост, а управлението се осъществява с напълно интегриран електрохидравличен джойстик, който намалява умората на оператора и дава възможност за прецизност и бързина при изпълнение на различните операции.

Бутон за разединяване на трансмисията е разположен в задната част на джойстика - двигателната мощност се предава изцяло към хидравличната система, с което се намалява времето на работните цикли, т. е. увеличава се производителността. С най-добрата в класа си горивна ефективност телескопичните товарачи САТ осигуряват максимално количество пренесен товар спрямо изразходваното гориво.

Номиналната товароподемност при новата С– серия е от 3300 до 5000 кг в зависимост от модела, максималната височина на повдигане - от 6.1 до 7.3 м, а двигателите, с които се предлага, са с мощност 101, 124 или 142 к. с. Хидравличната система се захранва от товарочувствителна аксиално-бутална помпа с максимален дебит 150 л/мин.

Благодарение на специфичната си конструкция помпата осигурява високо постоянно налягане дори и при ниски честоти на въртене на коляновия вал. Стрелата е дву- или трисекционна, разпъването и прибирането на отделните секции става чрез хидравличен цилиндър - общото време за издигане и разпъване при най-често ползваните модели е 10 сек., а за спускане и прибиране 7 сек.

Благодарение на единната система за управление на двигател-трансмисия-хидравлика и с помощта на клапан, пропорционално разделящ хидравличния поток, е възможно изпълняването на всички три функции едновременно. Максималната скорост достига до 32 км/ч, като опция 40 км/ч - напред и 21 км/ч – назад, с което значително се намалява времето за придвижване от една работна площадка на друга.

Телескопичният манипулатор е с три режима на управление на колелата – само предни управляеми, в кръг и рачешки ход. Това спомага за намаления радиус на завой и маневрирането му в тесни пространства. От 01.01.2014 г. всички машини са снабдени с двигатели, отговарящи на изискванията на ЕС за емисиите на вредните газове Етап IIIB.

Елтрак БългарияКлючови думи: CAT, Caterpillar, телескопични манипулатори, Елтрак БългарияTop