РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елтрак България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Елтрак БългарияНОВА GC СЕРИЯ
ГЕНЕРАТОРИ САТ

Получете стойност и надеждност, които могат да дойдат само от Caterpillar. Нашите нови дизелови
генератори Cat® GC споделят същото качество и производителност като нашата продуктова
линия, но са проектирани за намаляване на разходите за монтаж, транспортните разходи и
разбира се, разходите за притежание.

Проверете за нови налични модели: https://easypower.cat.com/eltrakbulgaria/market/bg


Елтрак България ЕООД
бул:´Европа" 439, София 1 331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София: 02/808 31 81
Бургас: 056/80 68 50
Варна: 052/57 44 00
Ст. Загора: 042/28 00 80


Top