РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Емерсон Процес Мениджмънт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Емерсон Процес МениджмънтЦифрова Автоматизация - EMERSON ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ • Повишаване на капацитета - 60% • Намаляване на загубите - 5% до 8% • Икономия на труд - 30% до 40% • Намаляване на оперативните разходи - 10% • Увеличаване на продуктивността - 20% • Повишаване на фермента- ционните мощности - 30%

Top