РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Емерсон Процес Мениджмънт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Емерсон Процес МениджмънтИнтегриран подход за мониторинг на помпи от Емерсон, базиран на Smart Wireless технологии Своевременното откриване на колебания в нормалния работен процес и състоянието на помпите е ключът към поддържането на оптимален производствен цикъл, избягването на негативни последствия върху бизнеса и предотвратяването на екологични катастрофи. Сред най-честите причини за повреди на помпите са повишената работна температура, непредвидени промени в нивото и налягането на флуида, неправилната инсталация, кавитацията и др. Запушване от нагнетателната страна на помпата може да е причина за застояване на течност, което да доведе до повишаване на температурата. Също така, подобна ситуация може да предизвика кавитация, повреда на вътрешните елементи на помпата и нарушаване на херметичността. Липсата на измерване на температурата на помпата в режим на готовност може да доведе до повреда, в случай, че помпа за студени приложения се използва при по-високи температури. Недостатъчният мониторинг на спомагателните уплътнения на помпите може да доведе до нежелана промяна в нивото на флуида, причинено от утечка, висок напор или механична повреда в уплътнението. Утечките, причинени от механични повреди, могат да имат фатални последици. Ето защо, ранното установяване на необичайни състояния, като кавитация, дисбаланс в налягането или повишаване на вибрациите, могат да помогнат за предотвратяване на утечките и последиците от тях. Ако налягането на течноста падне под степента на налягане на парите се формират балончета, които се спукват върху ротора и вътрешните повърхности на помпата. Това води до нарушаване на херметичността и цялостта на вътрешните елементи и причинява смущения в потока и повреди на уплътненията. Ограничаване на засмукването от помпата може да предизвика кавитация на помпата. Основните причини могат да включват запушване на филтъра от смукателната страна, загуба на ниво в смукателния цилиндър или евентуално изтичане от вентила. Неправилната инсталация води съответно до неправилно положение на вала и прекомерни вибрации, които могат да предизвикат повреда на помпата и евентуално спиране. Вибрациите са и най-честия причинител за повреди в уплътненията и механичните компоненти на помпата. Интегрираното решение на Емерсон, базирано на Smart Wireless технологии Не всички предлагани на пазара помпи са стандартно оборудвани със системи за мониторинг. Но сега, благодарение на технологията Smart Wireless на Emerson и интегрирания подход за защита на оборудването, инженерните изисквания и разходите, свързани с прилагането на обезопасяващите технологии, вече не са препятствие. Необходимата защита е достъпна за почти всички помпи, без необходимост от окабеляване, прокопаване на канали или сложни инженерни схеми. Интегрираният подход на Емерсон за управление на състоянието на помпите, позволява управление на условията, които оказват най-голямо влияние върху съществуващото оборудването. Така например, ако наличните помпи са работили в условия на кавитация, комплектът за мониторинг на състоянието на помпата от Емерсон може да включва сензори за диференциално налягане и засичане на вибрации, позволявайки навременно установяване на състоянието и неговата корекция. Комплектът може да бъде разширен с опции за установяване на утечки или измерване на ниво, които допълнително ще подпомогнат мониторинга на оборудването. Компоненти на системата • SMART WIRELESS GATEWAY 1420 - Свързва IEC 62591 (WirelessHART®) самоорганизиращи се мрежи с централната система и приложенията за данни. • Безжичен трансмитер за налягане ROSEMOUNT 3051S - Открива колебанията в изходящото налягане и предотвратяване кавитацията и повреди на ротора. Осигурява ранна сигнализация при предпоставки за запушване на филтъра от смукателната страна, което води до кавитация, повреда на ротора и нарушаване на херметичността. Открива повишено налягане в уплътнението, посочва възможни вътрешни повреди в уплътнението, изпаряване на течността и разширяване на уплътненията. • Безжичен трансмитер за температура ROSEMOUNT 648 - Открива промени в температурата на помпата, които могат да доведат до повреда на вътрешните й елементи и нарушаване на херметичността. • Безжичен трансмитер за вибрации CSI 9420 - Осигурява ранно предупреждение за повишаване на вибрациите, с точно определяне на основния източник и насоки за предприемане на подходящи действия. Също така следи за температурата на лагерите, което предотвратява преждевременното им износване и повреда. • Безжичен превключвател за ниво с вибрираща вилка Rosemount 2160 - безжичен датчик за ниво на течности, базиран на технология с къса вибрираща вилка. • Безжичен дискретен трансмитер ROSEMOUNT 702 - открива течове от въглеводородна или сярна киселина и излъчва предупреждения.

Top