Emerson Process Management отново събра КИП и А бранша

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2005

Тазгодишното събитие премина под знака на решения за предотвратяване на аварийни ситуации

Амелия Стоименова

Между 26 и 28 октомври т.г. специалистите от българския офис на Emerson Process Management бяха домакини на превърналият се в традиция за КИП и А бранша годишен семинар на американската компания. Традиционно бе не само времето, но и мястото в провеждането на събитието - хотел Пампорово в едноименния курорт. Традиционна бе и оценката на гостите за семинара като ползотворно от професионална гледна точка и пълноценно в личен план изживяване. Традиционни бяха и очакванията за интересна и забавна неофициална програма, която също в съответствие с традициите бе запазена от домакините в тайна до момента на провеждането й. След истинската война на пейнтбол, в която гостите на семинара премериха сили през миналата година, на участниците в тазгодишното събитие бе предложена друга, също толкова емоционална игра - стелба с лък. И в интерес на обективността би следвало да се отбележи, че сред КИП и А бранша в страната има господа и дори дами, чиито добри стелкови умения не отстъпват на познанията им в областта на автоматизацията.

PlantWeb архитектурата

за предотвратяване на аварийни ситуации бе основна тема на тазгодишния семинар. Специално внимание в програмата бе отделено на философията, залегнала в PlantWeb архитектурата за предотвратяване излизането на технологичните процеси и техническото оборудване в заводите извън номиналните им експлоатационни параметри. За разлика от традиционно използваните системи за безопасност, които представляват пасивни решения, привеждани в действие едва след откриването на неизправност, PlantWeb архитектурата разкрива концептуално различни възможности. Новото, съвременното разбиране за безопасността на работа на съоръженията и технологичните процеси се базира на непрекъснат мониторинг и диагностика на състоянието им, с цел предприемане на превантивни действия преди настъпване на аварийна ситуация.

Тема на семинара бе и концепцията, върху която е изградена платформата за индустриална автоматизация DeltaV SIS (Safety Instrumented System) на Emerson Process Management, съчетаваща управляващите функции с тези по сигурността. "DeltaV SIS с пълно основание би могла да се разглежда като революция в областта на системите за безопасност, тъй като позволява невъзможното до момента обединение на двете автоматизирани решения - управляващата система и системата за сигурност в едно производство или предприятие", подчертаха домакините. "Световният пазарен дебют на DeltaV SIS с демонстрация на възможностите на системата "на живо" беше през септември т.г. В България системата DeltaV SIS също се предлага вече", съобщиха организаторите. DeltaV SIS се отличава с гъвкава архитектура, мащабируемост, SIL 3 сертификация, HART протокол за диагностика, възможност за интегриране със системата за управление BPCS, софтуер съответстващ на изискванията на стандарта IEC 61511, бе подчертано в презентацията.

AMS технологиите на Emerson

бяха сред представените новости. Четири са софтуерните пакети, специално разработени от компанията за оптимизация на работата на основни технически средства, бе съобщено по време на семинара. Пакетът AMS Device Manager е предназначен за прогнозно поддържане и следене характеристиките на интелигентни полеви прибори. Пакетът се използва за конфигуриране и диагностика на полеви устройства и осигурява информация на състоянието им в реално време. Друг пакет AMS Optimizer предлага оптимизация в реално време, специално за по-мащабни приложения. Задълбочено бе разгледан продуктът AMS Machinery Manager, който представлява система за мониторинг състоянието на въртящи се машини в реално време. Концептуално AMS Machinery Manager разглежда управлението в три основни аспекта - технология, знания и начин, по който те се използват. Основната технология за предотвратяване възникването на аварийни ситуации, която се използва в пакета е вибрационният анализ. Най-общо работата на системата за защита се базира на непрекъснат мониторинг на общите вибрации в системата. Появата на възможни проблеми в работата на оборудването се прогнозира с висока точност чрез анализ на честотния спектър. Четвъртият пакет - AMS Performance Monitor е предназначен да оптимизира работата на котли, топлообменници, компресори, помпи и др. База за оценка на текущото техническо и експлоатационно състояние на съоръженията при AMS Performance Monitor е ефективността им на работа. Основни цели на оптимизацията са повишаване надеждността и ефективността на работа на съоръжението, както и ограничаване или пълно изключване възникването на аварийни ситуации.
Top