РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Емерсон Процес МениджмънтЕмерсон Процес Мениджмънт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Емерсон Процес МениджмънтDeltaV SIS с NFPA 85, EN 298 и EN 50156-1 сертификати от TUV, потвърждавайки използване в приложения за управление на горелки (BMS). Системата за блокировка и защита на Емерсон - DeltaV SIS е TUV сертифицирана в съответствие с изискванията на Националната асоциация за пожарна защита NFPA 85: котли, резервоари и горивни системи на опасностите - кодекс, европейски стандарт EN 298: Автоматичнa газова горелка, системите за контрол за газови горелки и газови уреди с/със или без вентилатори, и на европейския стандарт EN 50156: Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения. Всички тези стандарти обхващат проектирането и инсталирането на горивното оборудване и свързаните с тях системи.

Top