ЕМВЕКО: Компресорите CECCATO предлагат решения за повишаване на енергийната ефективност

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Всички най-нови технологии, които се въвеждат в индустриалните компресори, са насочени към повишаване на енергийната ефективност и намаляване на експлоатационните разходи. Това се отнася в пълна сила и за компресорите CECCATO, които представяме на българския пазар.

При компресорите с постоянна/фиксирана скорост се въвежда т. нар. функция "интелигентно спиране", която значително намалява консумираната електрическа енергия по време на фазата разтоварване. Тя се активира като се калкулира минималното време за разтоварване, съобразявайки се с налягането и максималният брой на програмираните стартирания за час.

След като се достигне максималното налягане и не се изисква повече доставка на въздух – компресорът започва да се разтоварва. Пестенето на енергия се получава чрез спиране на компресора след възможно най-краткия период на разтоварване. Този процес осигурява непревишаване на програмирания максимален брой включвания; незабавен рестарт при необходимост от захранване с още сгъстен въздух.

Енергийните разходи представляват около 70% от общите разходи за оперирането на индустриалните компресори. В повечето време обаче, необходимостта от снабдяване със сгъстен въздух не е постоянна по мрежата. Ето защо все повече навлизат компресорите, задвижвани чрез инвертор – те са конструирани така, че да намаляват оборотите на главния мотор, прецизно следвайки количеството необходим въздух.

Това дава отражение в разхода на ел. енергия, като спестяването достига до 25%, което позволява по-бърза възвръщаемост на инвестициите. Ето още някои предимства на инверторите: софт старт – предпазва мотора при стартиране и избягва пиковите стойности на напрежението; регулиране на оборотите на мотора между максималната и минималната честота е основният източник на икономия на енергия; постоянно налягане – няма колебания в налягането.

Мога да очертая 4 основни направления, в които се развиват модерните индустриални компресори: лесна и проста инсталация - компактен и иновативен дизайн "всичко в едно тяло"; удобство и гарантирана защита при транспортиране; улеснена инсталация, която не изисква никакво допълнително специално оборудване или изкопни работи; високо качество – надеждност; първокачествени компоненти, използвани при производството на компресорите, които се тестват при възможно най-стресови условия; използване на компоненти с дълъг живот; перфектна филтрация и охлаждане; защита от претоварване; пълен автоматичен контрол; лесна поддръжка и достъпност - всички сервизни компоненти се поставят в предната част /на предния панел/ за лесен достъп до тях; лесен достъп за обслужване и почистване; осигурена видимост за следене на нивото на маслото; изисква се по-рядко обслужване, което се осъществява с лесно изпълними стъпки, като е достатъчен само един човек; надеждни и достъпни компоненти и резервни части, които в много случаи се използват в цели групи компресори; дълги интервали между сервизните обслужвания; разходи - по-ниски разходи за ремонти и обслужване; по-ниска консумация на енергия, както и подобрени показатели за енергийна ефективност.

Христо Генчев, изпълнителен директор, "ЕМВЕКО" АД


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: индустриални компресори, CECCATO, ЕМВЕКО, енергийна ефективностTop