Endrich представи иновативни IoT концепции на Embedded World ’23

ЕлектроникаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2023 • 11.04.2023

 

Embedded World е сред ключовите международни изложения в сферата на дизайна на електронни системи. На щанда си в тазгодишното издание на форума в Нюрнберг Endrich Bauelemente Vertriebs представи последните си разработки при Internet of Things технологиите и системните решения. Иновациите бяха разделени в три направления, които IoTекипът на компанията презентира под три различни слогана – "Правим устройствата Ви интелигентни", "Грижим се за околната среда" и "Даваме IoT свързаност на SBC системите".

Впечатления от фирменото участие в технологичния форум споделя Золтан Кис, експорт мениджър и ръководител "Научноизследователска дейност" в Endrich.

 

Как устройствата стават интелигентни?

Endrich предлага широка гама IoT технологии, които превръщат конвенционалните устройства в интелигентни чрез мрежова свързаност, сензори и комуникационни възможности. Компанията разработва и приложения с изкуствен интелект за задачи като прогнозна поддръжка, анализ на данни за маркетингови цели или отдалечено наблюдение.

Първото мото в експозицията на Endrich на Embedded World "We make your device smart" беше посветено на иновативната концепция за интелигентни хладилни системи, чрез която фирмата трансформира обикновен хладилник за съхранение на вино в умно решение с IoT свързаност. Технологията измерва и проследява ключови параметри на системата, като промени в температурата, влажност на въздуха и дори вътрешно осветяване, а данните се изпращат към облачната платформа Endrich Cloud.

Сред предимствата на решението са функцията за мониторинг на вратата на хладилника с индикатор на статуса и брояч на отварянията и сензорът за въглероден диоксид, благодарение на който екипът на Endrich изчислява колко гости на изложението са посетили демонстрационната конфигурация чрез мониторинг на качеството на въздуха около нея.

 

С грижа за околната среда

Вторият слоган в представянето на компанията на Embedded World 2023 отразява IoT технологиите в портфолиото на компанията, разработени с мисъл за природата. Водещ акцент е станцията за мониторинг на околната среда в градски условия cityBox – гъвкава и високоефективна система за измерване и комуникация с интелигентни сензори и безжична свързаност в компактен корпус.

Мощни соларни клетки в комбинация с презареждаем акумулатор гарантират непрекъснато захранване и енергийна автономност на решението. Част от разнообразните по тип и функция сензорни устройства са интегрирани в самата станция, а останалите са разположени в близост и изпращат информация към нея чрез безжична комуникация.

Резултатите от измерванията автоматично се насочват за анализ към съответната облачна база данни (Cloud Database на Endrich) посредством Narrow Band/ LTE-M връзка по стандарта LTE 4G или чрез 2G GSM мрежа като резервен вариант.

 

Функционални възможности и предимства на cityBOX:

  • Мониторинг на качеството на въздуха чрез измерване на ключови химически и физични параметри;

  • GNSS самопозициониране;

  • Автономно захранване чрез "зелена" възобновяема енергия;

  • Комуникация на данни от сензорите към съответната облачна база данни чрез теснолентова връзка;

  • Функция като гейтуей за външни безжични мрежи от интелигентни сензори (868 MHz MESH).

 

Едноплатковите компютри в света на IoT свързаността

"We make your SBC IoT ready" - третото мото в експозицията на Endrich на изложението в Нюрнберг, изпраща важно послание към популярни технологични общности като производителите и потребителите на Arduino или Raspberry Pi. Въпреки че има собствена разработена концепция за алтернативен едноплатков компютър (SBC), компанията насочва сериозни усилия и в сегмента на IoT разширенията за платформи на трети страни.

Базовите Arduino и RPI устройства не разполагат с вградени сензори и комуникационни модули. Endrich предлага специални решения, разработени за популярните SBC системи на пазара, които добавят функции за детекция и GSM комуникация към възможностите им.

Прибавяйки ги към микроконтролерните платки, потребителите могат да получат достъп до E-IOT инфраструктурата на Endrich и да изпращат сензорна информация към облачната платформа E-Cloud. Компанията предлага и софтуерна поддръжка на платформи като Azure и AWS.

 


 

www.endrich.com


Вижте още от Електроника


Top