Енемона с кредитен рейтинг ВВВ

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

В края на юли към все още малкото компании в страната с кредитен рейтинг ВВВ, съответстващ на положителен тренд във финансовото им развитие, се присъедини и Енемона. На специално организирана церемония на 26 юли т.г. Цветан Ризов, изпълнителен директор на Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР), официално връчи на Прокопи Прокопиев, директор "Корпоративна политика" в Енемона, сертификат за кредитен рейтинг ВВВ. Събитието се проведе в зала Мати на Националния дворец на културата. През миналата година БАКР присъди на Енемона кредитен рейтинг ВВ+ (тренд стабилен). Според г-н Ризов основание за повишаване на кредитния рейтинг на дружеството са подобрената конкурентна позиция и постигнатите по-ниски нива на бизнес риск. Делът на енергоефективните дейности в продуктовия портфейл на Енемона се е увеличил от 1% през 2004 г. на 17% през следващата 2005 г. Прокопи Прокопиев информира присъстващите на събитието партньори и журналисти още, че успешно реализираната облигационна емисия в размер на 6 млн. евро през юли 2006 г. ще бъде използвана в проекти за повишаване на енергийната ефективност в общински и държавни обекти.
Top