РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Енерджи Ка, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Енерджи КаВсичко за Вашата фотоволтаична инсталация От Един партньор с опит и висок професионализъм . Реализира инсталацията, ползвайки услугите на най-добрите доставчици на пазара при спазване най-високите стандарти за качество. Осигурява свързването на инсталацията към мрежата. Изпитва и сертифицира инсталацията за правилното ? функциониране съгласно действащите стандарти. Наблюдава и поддържа инсталацията в перфектно състояние и след предаването ?, като гарантира на клиентите своевременна наме- са в случай на нужда. Осигурява всички необходими разрешения за реализирането на фотоволтаичната инстлация и нейното свързване към мрежата. Съдейства за финансиране на проекта. Подготвя цялата техническа документация за представяне пред обществените институ-ции и местнoто електроразпределително дружество. Персонализиране на предложените решения посредством проектиране въз основа на специфичните изисквания на клиента. www.caragliogreen.it www.energy-ka.net

Top