РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕНЕРДЖИ-КА, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕНЕРДЖИ-КАВсичко за Вашата фотоволтаична инсталация От Един партньор с опит и висок професионализъм . Реализира инсталацията, ползвайки услугите на най-добрите доставчици на пазара при спазване най-високите стандарти за качество. Осигурява свързването на инсталацията към мрежата. Изпитва и сертифицира инсталацията за правилното ? функциониране съгласно действащите стандарти. Наблюдава и поддържа инсталацията в перфектно състояние и след предаването ?, като гарантира на клиентите своевременна наме- са в случай на нужда. Осигурява всички необходими разрешения за реализирането на фотоволтаичната инстлация и нейното свързване към мрежата. Съдейства за финансиране на проекта. Подготвя цялата техническа документация за представяне пред обществените институ-ции и местнoто електроразпределително дружество. Персонализиране на предложените решения посредством проектиране въз основа на специфичните изисквания на клиента. www.caragliogreen.it www.energy-ka.net

Top