Енергийна ефективност при машините на Витман Батенфелд

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 > 18.12.2015

Енергийна ефективност при машините на Витман Батенфелд | Инженеринг ревю, снимка 1
Енергийна ефективност при машините на Витман Батенфелд

Енергопотокът при шприцмашините тече от подадената предимно електрическа енергия към периферните устройства за сушене и транспорт на материала през задвижването, подгряването и управлението на машината до топлите канали и темперирането на инструмента, както и охлаждането на машината и инструмента. Отвежданата енергия (предимно остатъчна топлина) се отделя при охлаждането до околната температура и топлинните загуби.

 

По замервания на Батенфелд от 100% енергия, необходима за производството на дадено изделие, 47,9% се потребяват от задвижването на машината; 10,9% от подгряването на цилиндъра; 15,5% от охладителната инсталация; 10,6% от пневматичната инсталация; 4,0% от топлите канали на инструмента и 11,1% от други консуматори. При хидравличните машини потреблението на машината от необходимата обща енергия е средно около 60%. Този процент може да бъде намален значително чрез използването на сервозадвижвания и сервоелектрически машини.

Разбира се, по друг начин стои въпросът за енергийната ефективност от гледна точка на разходите за енергия в сравнение с общите разходи за производството на дадено изделие. Така например делът на вложената енергия в производствената цена на едно техническо изделие е около 3%, докато цената на материала – около 50%. При опаковъчните продукти цената на вложената енергия е около 7%, а цената на материала – около 70% от производствените разходи.

По отношение на енергийната ефективност Витман Батенфелд работи в няколко направления: концепции за машини и концепции за инструменти. При хидравличните машини 35-300 тона компанията прилага най-модерна задвижваща техника с енергоспестяваща хидравлика – помпи с електрическо регулиране (най-ниска първоначална инвестиция); задвижващ пакет Servo Power (сервомотор с регулируеми обороти и помпа с постоянен дебит); електрически мотори на дозирането; отпадане на втулките от колоните на машината; линейни направляващи, вместо плъзгащи лагери.

При машините Macro Power 400-1600 тона Витман Батенфелд използва задвижване чрез високо динамичен, регулиран по обороти сервомотор с водно охлаждане във връзка с помпи с електрическо регулиране; максимална енергийна ефективност чрез регулиране оборотите на мотора и дебита на помпата в оптимален диапазон на действие; възможност за пълно изключване при престои.

Електрическите машини Eco Power 55-300 тона се отличават с изключително висока ефективност чрез ултрамодерна технология на сервозадвижване; всички движения се предават директно, без ремъчни предавки; минимална консумация на енергия, вкл. вътрешно оползотворяване на спирачната енергия за захранване на управлението и подгряване на цилиндъра (патент)

Хидравличните машини Smart Power 25-120 тона са оборудвани със сервохидравлика с интелигентно енергоспестяващо задвижване като стандартно оборудване; допълнителна втора помпена система със сервотехнология реализира паралелни движения като опция; спирачната енергия се отвежда обратно в машината и се включва в отново в захранващия кръг.

Изолацията на шнековия цилиндър се прилага като опция на всички видове машини с цел ограничаване на топлинните загуби и допълнително енергоспестяване.
Сравнението на специфичното енергопотребление по видове машини на Витман Батенфелд, проведено на 240-тонни машини при производството на изделие с тегло 106 г при време на цикъла 20 сек. показва следния разход в kWh/kg: 1. хидравлична машина с помпа с електрическо регулиране 0,65 (100%); 2. машина със задвижване Servo Power 0,44 (-32,44%); 3. електрическа машина 0,27 (-57,19%).

Други възможности за спестяване на енергия при производството на пластмасови изделия Витман Батенфелд предлага чрез: концепция за инструменти с изолирани топли канали, топлоизолационни плочи, темпериращи канали; концепция за инструменти с изолирани зони на гнездата, частично темпериране на инструмента.

На Пловдивския технически панаир 2015, палата 11, щанд 11D7 Витман Батенфелд ще представи за пръв път в България малка машина от най-новата си серия Smart Power 35/130 Unilog B6 с австрийски инструмент. Серията Smart Power беше представена за пръв път на Факума 2014 в диапазона от 25 до 120 тона сила на затваряне.

Сега вече тя се комплектова и със 180, 240 и 300 тона. Smart Power е оборудвана стандартно с високо ефективно серво-хидравлично задвижване и оползотворява наличната спирачна енергия чрез KERS в подгряването на цилиндъра, както вече се прави в серията на електрическите машини Eco Power. По този начин се постига оптимална енергийна ефективност на минимална инвестиционна цена.

Ясен Щерев, Витман Батенфелд България


Вижте още от Машини


Ключови думи: шприцмашини, Витман Батенфелд, Macro Power, Eco Power, Smart PowerTop