Енергийната консумация е ключова при избора на машини

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Интервю с Иван Христозов, управител на Пластикс Бавария България

Уважаеми г-н Христозов, какви предимства носи на производителите използването на висококачествени машини?
Предполагам, че всеки производител на пластмасови изделия разбира ползата и ефективността от използването на нови, висококачествени машини – шприц машини, екструдери, охладители и др. в областта на преработването на пластмаси.

Друг е въпросът как оценяват коя машина е висококачествена и коя – не. Всеки от тях има собствени критерии за оценка на параметрите на машините и съоръженията. Тези критерии обаче понякога са наложени от бюджетите на фирмите и водят до купуването на евтини, нови машини и съоръжения, които не са на необходимото ниво и след това следва разочарование, по-висока консумация на енергия, недостигане на желаните параметри, повреди, некачествена продукция и др.

Какви енергийно ефективни характеристики трябва да притежават съвременните машини за обработка на пластмаси?
Показателите за енергийна ефективност за шприц машините винаги са били спорни, защото малко са общите методики за тяхното измерване и реализиране. Все пак ще посоча един показател, който е международно признат и се използва в цял свят – специфична консумация на енергия.

Това е показател, който отразява колко енергия е необходима за преработването на един килограм пластмаса за конкретен тип шприц машина. Например, при шприц машини със стандартни хидравлични помпи този показател е 1,3 kW/kg, докато при напълно електрическите машини на KraussMaffei от серията ЕХ, този показател е 0,3 kW/kg.

Кои са традиционно силните браншове за реализация на машините KraussMaffei на нашия пазар и в кои най-успешно реализирате продукцията си в момента?
Шприц машините и екструдерите производство на KraussMaffei Technologies са приложими във всички области на промишлеността за съответните продукти. Ще изложа един пример – България е най-големият производител на PVC профили за врати и прозорци в Югоизточна Европа.

Над 90% от екструдерите и екструдерните линии за тези профили са произведени от KraussMaffei. Това показва какви са възможностите им в това направление. Друга особено динамична област на производството на пластмасови детайли е автомобилостроенето.

В България има фирма, която произвежда специални маркучи за автомобилостроенето благодарение на технологията и шприц машините на KraussMaffei. Друга фирма в България започна да произвежда детайли за перални и друга домашна бяла техника с технология, предложена и реализирана на шприц машини на KraussMaffei.

 Така че, както виждате, областите на приложение на машините на KraussMaffei са най-различни и смея да твърдя, че те винаги заемат лидерски позиции в тези направления.

Какви новости в продуктовата ви гама да очакват клиентите през тази година?
През тази година фирма KraussMaffei Technologies пусна на пазара нова серия шприц машини в средния клас – GX. Те са в диапазона от 4000 kN до 6500 kN затваряща сила. В тази серия серийно са вградени нови системи за заключване - GearX, за водене на подвижната плоча – GuideX, както и нова система за управление – MC 6.

В областта на екструдерите предлагаме ново поколение двушнекови конични екструдери – KMD 43 K/P, KMD 53 K/P, KMD 63 K/P. Те са най-подходящи за производство в по-ниския диапазон на преработване, използван за профили, тръби и листове.Ключови думи: Пластикс Бавария, Иван Христозов, шприц машини, екструдериЕКСКЛУЗИВНО
Top