Енергийният форум на 2005 г.

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Форумът премина под знака на приватизацията в енергийния отрасъл

Амелия Стоименова

Между 8 и 11 юни 2005 г. международният дом на учените "Фредерик Жолио Кюри" в курортния комплекс "Св.Св. Константин и Елена" край Варна бе домакин на ползващия се със сериозен авторитет сред енергетическия бранш в страната Енергиен форум. Тазгодишното, 15 поред издание на събитието бе открито от новия председател на форума и на Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ) проф. Константин Шушулов. Събитието бе уважено от над 500 представители от всички направления на енергийния сектор в страната. Паралелно с програмата на форума по традиция бе организирана изложба от фирми, предлагащи техника, цялостни решения и инженеринг в областта на енергетиката. Сред отличителните специфики на тазгодишното издание на форума бе значително по-големият брой фирми, участващи в изложбата, както и присъствието на високопоставени представители на компаниите, собственици на електроразпределителните дружества в страната. Събитието бе уважено и от доайена на българската енергетика, почетен председател на НТСЕБ и дългогодишен организатор на Енергийния форум проф. Симеон Батов, който изрази надеждите си, че България ще успее да запази енергийната си независимост, сигурността в електроснабдяването и добрия баланс между различните видове електропроизводствени мощности в страната.

Интерес сред участниците във форума
предизвика изнесения от проф. Шушулов доклад на тема "Енергетиката на България към 2005 г. - състояние и перспективи". Проф. Шушулов подчерта, че за момента 11% от българския електроенергиен пазар е отворен, което би следвало да се разглежда като известно изоставане в либерализационния процес. "Според плановете за развитие на енергийния отрасъл в страната, до момента 18.5% от пазара на електрическа енергия вече трябваше да бъде либерализиран. Сред причините за изоставането е фактът, че редица производители на електрическа енергия не желаят да търсят консуматори за свободно договаряне и доставка на електроенергия", подчерта проф. Шушулов. "Доказателство в подкрепа на посочения факт е, че квотите на някои от топлоелектрическите централи в страната и АЕЦ Козлодуй са изпълнени на 0%. Разбира се, необходимо е да се отбележи, че други ТЕЦ-ове са поискали от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по-високи квоти. Искам да подчертая, че в срок до първи януари 2007 г. електроенергийният пазар в страната би следвало да бъде на 100% отворен", допълни Константин Шушулов. В изнесения от председателя на НТСЕБ доклад бе посочено, че преструктурирането във въгледобива е на финален етап. Някои от предприятията са приватизирани, други - за съжаление, са обявени в ликвидация. "Енергийната инфраструктура е в период на усвояване на инвестиции. За последните четири години инвестициите в енергетиката достигнаха 4 млрд. лева, от които значителната част е в процес на усвояване в електроенергетиката", заяви проф. Шушулов.

Перспективите за развитие на енергийния отрасъл
са насочени към оптимално структуриран първичен енергиен баланс и добре развита електроенергийна система. Преференциалната цена на комбинираното топло- и електропроизводство също бе разгледана като перспектива за развитие на енергийния отрасъл в страната. Сред големите проекти в областта на енергетиката, които са стартирани и предстои да бъдат финализирани през следващите години, са ВЕЦ Цанков Камък, ТЕЦ Марица Изток 1 и АЕЦ Белене. "Добри перспективи се очакват и от газопровода Набуко и международния електропровод България - Македония и България - Гърция", подчерта проф. Шушулов.

Специални гости на Енергийния форум
бяха ръководители на чешката компания ЧЕЗ, австрийската EVN и немската E.ON, собственици на електроразпределителните дружества в страната. Обща теза в изявленията и на тримата мениджъри бе високата цена на инвестицията, необходима за обновяване на електромерния парк в страната. Въпреки огромния интерес от страна на присъстващите на форума български специалисти, значителна част от многобройните въпроси, свързани с инвестиционната и пазарна стратегия и плановете за развитие на човешките ресурси, останаха без конкретен отговор. Председателят на управителния съвет на E.ON Манфред Пааш подчерта, че в момента преговарят с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за промени в тарифната политика. Според г-н Пааш цената на електромера следва да се включи в цената на електроенергията. Тезата му бе подкрепена от Щефен Шушковиц, шеф на EVN в България, който определи необходимостта от закупуване на нови електромери като огромна тежест, спъваща развитието на електроразпределителните дружества. Представителят на ЧЕЗ също подчерта, че подмяната на електромерния парк представлява значителна част от планираните инвестиции.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top