Енергийният форум на 2006г.

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

 

Структурата на отрасъла и енергийната ефективност бяха в епицентъра
на дискутираните теми

Между 14 и 17 юни т.г. международният дом на учените Жолио Кюри в курорта Св. Св. Константин и Елена бе домакин на едно от най-утвърдените и дългогодишни събития в българската енергетика - Енергийния форум, наричан все още с уважение към многогодишния му организатор Батовиадата. Тазгодишното събитие премина под патронажа на новия председател на Енергийния форум проф. д.т.н. Константин Шушулов, който откри официалната част с похвална астрономическа точност, съгласно предварително раздадените програми на събитието. Специални гости на форума бяха Рамадан Аталай, председател на Комисията по енергетика към Народното събрание, акад. Сгурев и проф. Симеон Батов, почетен председател на Енергийния форум. Откриването на Енергиен форум 2006 г. бе посетено масово от представители на научните среди у нас и фирми, работещи в областта на енергетиката. В паралелно организираната изложба, освен традиционни участници, имаше и няколко нови чуждестранни компании, неприсъстващи до момента активно на енергийния пазар у нас. Сред участниците в събитието не остана незабелязано и некоментирано отсъствието на високопоставени представители на Министерството на икономиката и енергетиката. Сравнително хладното за средата на юни време не попречи на преимуществена част от участниците във форума да се възползват от различните форми на развлечения, които предлага курортът, или да прекарат времето си в обмен на информация и колегиални разговори извън семинарните зали.

Преструктурирането на енергетиката

е на финален етап, заяви в доклада си проф. Шушулов. "Раздържавени са 66% от активите в енергетиката, подлежащи на приватизация. В областта на електроенергетиката този дял е 91%", обобщи председателят на Енергийния форум, допълвайки, че след 2007 г. ще отпадне монополът на Националната електрическа компания (НЕК) във вноса и износа на електроенергия. Сред темите, които провокираха най-силен интерес на Енергийния форум, бяха стратегическите и структурните проблеми на енергийния ни отрасъл. Мардик Папазян, изпълнителен директор на НЕК, информира присъстващите на форума специалисти за дългосрочните тенденции в развитието на електроенергетиката. Според думите му, годишното производство на електроенергия в страната е малко по-ниско от отчетеното през 1988 г. - 45 TBтч. За първите месеци на настоящата година е отчетен ръст в производството с 6% спрямо предходния период на миналата година. "Прогнозните резултати сочат, че брутното електропотребление ще се увеличи с 20.9 TBтч. за периода 2005 - 2020 г. По данните от направения анализ електроенергийният интензитет намалява средно годишно с 2% при минималния разработен вариант и с 1.5% при максималния вариант", подчерта г-н Папазян. Лекторът заяви, че се очертава

сериозен електроенергиен дефицит

на Балканския полуостров след спирането на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. "Според анализа на НЕК, периодът 2007 - 2011 г. е критичен за българската енергетика. Необходимо е да се изградят 810 MВт нови електроенергийни мощности, а 1640 МВт от съществуващите електроенергийни мощности да се рехабилитират. В анализа на Националната електрическа компания е залегнало, че в периода 2013 - 2015 г. следва да бъде пуснат в експлоатация първият 1000 МВт блок на новата атомна електроцентрала", заяви Мардик Папазян. "Вторият й блок се планира да бъде завършен и пуснат в експлоатация в периода 2015 - 2018 г.", допълни той. В доклада си изпълнителният директор на НЕК посочи още, че изпълнението на европейските изисквания в областта на електроенергетиката е възможно само с въвеждането на нови ядрени мощности. Думите му бяха подкрепени и от проф. Симеон Батов, който разви тезата за възраждането на ядрената енергетика, подчертавайки, че Германия прави завои в политиката си да се откаже от ядрените си централи. По време на форума бе съобщено, че прогнозният срок за изграждане на ТЕЦ Марица Изток 1, на която наскоро бе направена първата копка, е 36 месеца. Показателно за актуалността на темата за

енергийната ефективност

бе изобилието от информация за различни международни проекти в областта, представена в рамките на форума. "Общата политика на Европейския съюз в областта на енергийната ефективност е дефинирана в т.нар. Зелена книга, която е приета на 22 юни 2005 г.", съобщи Велислава Георгиева от Министерството на икономиката и енергетиката. "Целта е намаляване на 20% от консумацията на електроенергия в рамките на съюза до 2020 г. Специфичната консумация за производство на единица продукция у нас е с около 15 - 20% по-висока в сравнение с тази в държавите от ЕС", подчерта г-жа Георгиева.

Тазгодишният енергиен форум не подмина и друга важна тема - либерализацията на електроенергийния пазар. "До момента делът на либерализирания пазар е едва 10%, при планирани 28% до първи юли 2006 г.", заяви Стефчо Начев от ДКЕВР. Сред причините за закъснението г-н Начев посочи отсъствието на добре разработен пазар на едро. "Големите и средните потребители не са задължени да участват само на либерализирания пазар. В зависимост от интересите си те излизат и се връщат в регулираната част от пазара. Сроковете на договорите, които подписват индустриалните потребители, са с продължителност 6 месеца, вместо необходимите 2 - 3 години", допълни г-н Начев.
Top