Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод

Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2011 • 22.09.2011

Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод, оборудван с ново технологично оборудване. То е закупено с помощта на спечелен и реализиран проект за финансиране от Европейския съюз по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Проектът на дружеството - „Разширяване дейността на Енергоремонт-Бобов дол чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване” беше спечелен през 2009 г. и реализирането му приключи на 05 август т. г. По проекта бяха закупени последно поколение машини от световни производствени лидери: лентоотрезна машина; машина за пробиване на листов материал и профили; 5 бр. Машини за МИГ-МАГ заваряване; машина за рязане със CNC управление; камера за дробометна обработка; линия за заваряване на съставни сечения; машина за маркиране.
Посредством успешното реализиране на проекта и закупуването на ново технологично оборудване, дружеството оптимизира производствения процес за изработка на метални конструкции, повиши производствения си капацитет и утвърди позициите си на пазара като едно от водещите в областта на енергетиката, заявяват от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Когато става дума за ефективност на хидравлични системи, трябва да се имат предвид няколко фактора, като например изискванията на машинните и хидравличната мощност на двигателите и помпите ... още
Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулаторите на напрежение са предназначени автоматично да поддържат предварително зададено ниво на напрежение, което в противен случай би се променяло с товара ... още
Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Поддръжката на индустриалните топлообменници и регулярният мониторинг на работата им често са от ключово значение за безпроблемното функциониране на промишлените съоръжения ... още
Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Статията е посветена на новостите при електронните компоненти и модули с приложение в електромобилите и зарядните устройства. Разгледани са: пасивни елементи (резистори, бобини, суперкондензатори), дискретни полупроводникови прибори (Шотки диоди, мощни MOS транзистори, IGBT), интегрални схеми (драйвери за MOSFET ... още
Pick-and-place роботи

Pick-and-place роботи

Роботите за pick-and-place приложения се превръщат в популярно решение в редица съвременни производства. Те са проектирани за изпълнението на прости и повторяеми задачи, а това се оказва приложната сфера, в която индустриалните роботи носят най-много ползи на производителите ... още
Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Изработването на миниатюрни детайли чрез механична обработка не е нова производствена практика, но през последните няколко години се наблюдава тенденция към непрекъсната миниатюризация в редица индустрии, включително аерокосмическата и автомобилната промишленост, медицината и електрониката ... още
Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометрията във времевата област (TDR) е доказан метод за откриване на дефекти в кабели, който има няколко вариации, включващи техниките на импулсно ехо и отразена електрическа дъга ... още
Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Енергийна ефективност може да бъде постигната чрез подобряване на дизайна на помпените станции и на цялата система, инсталиране на честотни регулатори на помпите и ефективна експлоатация на помпените агрегати ... още

Top