Енергоспестяваща централа на Oventrop "Regucor WHS" за отопление и подгряване на питейна вода - за по-добра енергийна ефективност

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Енергоспестяваща централа на Oventrop class="picvatre">Енергоспестяваща централа на Oventrop class="picvatre">Енергоспестяваща централа на Oventrop class="picvatre">Енергоспестяваща централа на Oventrop class="picvatre">

Модулно изградената енергоспестяваща централа на Oventrop е подходяща за едно- и двуфамилни къщи.

"Regucor WHS" е оптимално хидравлично съгласувана комбинация от:
•връзка към топлоизточник (напр. котел, термопомпа);
•соларен енергиен резервоар;
•соларна група;
•група за подгряване на питейна вода (станция за прясна вода);
•връзки към групи на отоплителния кръг и към топлоизточник.

Системата се предлага в два модела (800 или 1.000 литра). Соларният буферен резервоар има разделителна пластина за горна и долна температурна зона, изводи за подвързване на отоплителния кръг, изводи за подвързване на кръга за БГВ, основни връзки за подвързване на  "Regucor WHS",  8 стандартни връзки G1/2 за бойлер или допълнителни буфери, монтажни планки за монтаж на помпените групи и 100 mm изолация.

Соларна група:
Соларната група на енергийния център "Regucor WHS" е изградена на базата на помпената група на Oventrop "Regusol L-130" (DN20) и включва още:
•предпазна група;
•помпа: Wilo TEC ST 15/1-7 PWM;
•контролер: "Regtronic RS-B".

Станция за прясна вода
Вградената станция за прясна вода е на базата на "Regumaq XH":
•в допълнение с циркулационна помпа;
•с дебит от 10 до 25 l/min.

Отоплителен кръг
Групата за връзка към отоплителен кръг е на базата на станцията на Oventrop "Regumat M3-130" DN 20 с помпа: Wilo Stratos PICO 15/1-6

За енергийния център "Regucor WHS" Oventrop предлага и

Аксесоари:
•разширяващ комплект за рециркулация на топла вода (без помпа или с Wilo-Star-Z NOVA);
•разширяващ комплект за втори отоплителен кръг.

Мултифункционалният системен регулатор "Regtronic RS-B" осигурява оптимално оползотворяване на соларната енергия и зареждане на отоплителните кръгове според моментната нужда и околните условия. Големият брой входове и изходи дават възможност за оптимален системен мениджмънт и за интегриране на различни компоненти  на инсталацията. Поради тази причина, чрез свързване на системата за контрол и управление на сгради на Oventrop "DynaTemp ST" е възможна модерна визуализация и наблюдение на инсталацията.

Предимства:
•комбинирана модулна конструкция с изолация;
•изключително лесно подвързване и асемблиране, благодарение на вътрешното разпределение на тръбите;
•bus- контролер с допълнителни входове/изходи;
•може да се надгражда;
•и трите кръга са свързани към устройството  за разслояване  на енергийния резервоар. По този начин възниква стабилно температурно разслоение (важно при циркулационен режим на работа с питейна вода);
•връзките към арматурните групи са в долната част на резервоара, по този начин се намаляват топлинните загуби;
•висока енергийна ефективност;
•изцяло изолирани арматурни групи по EnEV.


Вижте още от Енергоспестяваща централа на Oventrop "Regucor WHS" за отопление и подгряване на питейна вода - за по-добра енергийна ефективност


Top