Енерик предлага ефективно решение, съобразено с новите нормативни изисквания

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Последните технологични новости, въведени от инженеринговите специалисти на Енерик, които намират приложение в газовия сектор, са свързани с автоматизацията на авто- и ж. п. естакади за товаро-разтоварване на LPG (пропан-бутан).

Енерик предлага инженерингови услуги, които напълно изпълняват всички технически изисквания, посочени в заповедта на Агенция „Митници”. Измененията са посочени в раздел IV "Технически изисквания" т.IV.1 "Изисквания към средствата за измерване".

Според експерти в бранша налице са някои технически препятствия пред изпълнението на изискванията на новите разпоредби. Тази наредба е свързана с извършване на сложни инженерингови задачи. Инженерите от Енерик предлагат конкретно и ефективно решение, което изпълнява всички изисквания на новата наредба.

Проектът, при който са изпълнени всички изисквания по Заповед 519 от екипа на Енерик, е Петролна база Илиянци Лукойл България. При осъществяването на проекта е изградена най-модерната автоестакада за пропан-бутан в България с 6 системи за едновременно пълнене на автоцистерни за LPG и 1 допълнителна система за разтоварване. Изградени са също и две системи за вход на LPG от и две системи за изход на LPG от жп цистерни.

При жп и автоестакадата се извеждат т. нар. код по КН и продуктов код на вход и изход. Този код извежда разликата между течна и газова фаза по изискването за предаване на моментните показания от средствата за измерване и контрол на обем и/или маса, монтирани на железопътни и автомобилни товароразтоварища на равни интервали от време, като се извеждат на безкрайни броячи (рецепти).

С монтирането на масови разходомери в жп и авто товароразтоварни терминали се извеждат директни стойности на обем и/или маса при транзакция на LPG(Liquid Propane Gas) .

При използването на автомобилни, жп и платформени везни се налагат допълнителни корекции на получените стойности, докато чрез масов разходомер, монтиран в измервателната система на Енерик, която е одобрена от БИМ, се осъществява директно отчитане и извеждане на калкулираните стойности.

Жп и автоестакадите, чиято автоматизация се извършва от Енерик, спестяват от времето за товаро-разтоварване на LPG и извеждат точни стойности при транзакция в подходящ формат към органите за контрол с монтирането на измервателна система, одобрена от Български институт по метрология, в която са монтирани и масов кориолисов разходомер и трансмитери, които отчитат промените в течна и газова фаза.
Инженеринговите услуги, които предлага Енерик, гарантират точност, коректност и ефективност при автоматизиране на жп и автоестакади и предоставят моментни показания от средствата за измерване и контрол през равни интервали от време като безкраен код по номенклатура, което е законово регламентираният начин за отчитане на транзакция на акцизни стоки (в този случай LPG) oт Агенция "Митници".

инж. Дарина Узунова, ЕнерикКлючови думи: Енерик, LPG, разходомери, трансмитериTop