EnerSys: Новият тип тягови батерии осигурява гъвкавост на подемно-транспортната техника

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Батериите Hawker XFC с 2V елементи, разработени от EnerSys, дават по-голяма гъвкавост на производителите и операторите на складова техника, като позволяват да се зареждат толкова дълго и често, колкото е необходимо, за да се поддържа пълна работна самостоятелност.

Батериите комбинират прогресивни технически характеристики и висока ефективност и ниски оперативни разходи, подходящи са за широка гама подемно-транспортна техника, включително електрокари с противотежести, ричтракове, палетни колички, ордер пикъри (комисионери) и AGV. Минималното газоотделяне гарантира, че те могат да се използват в магазини, обществени места, дори и в производства със специални изисквания.

Серията батерии Hawker XFC радикално променя процедурите по разряд/заряд в сравнение със стандартните оловно-кисели батерии. Батериите могат да се използват в частично заредено състояние и осигуряват ефективна и стабилна работа дори и при високи скорости на разряди.

Зарядният профил на XFC технологията позволява бърз заряд за по-малко от 4 часа от 60% разряд и заряд при възможност толкова често, колкото е необходимо без да се повреждат батериите. Това означава, че батериите XFC могат да се използват в приложения, където зарядът може да се прави, когато операторът го иска за толкова време, с колкото разполага.

По този начин те дават пълна гъвкавост за многосменна работа с товаро-разтоварното оборудване. За сравнение, стандартните батерии работят оптимално, когато са разредени до определена степен, преди да бъдат напълно заредени отново за 8-12 часа. Това означава допълнителни батерии, които са необходими, за да се поддържа непрекъснат режим на работа - в противен случай оборудването става неизползваемо.

2V елементите се базират на успешната конструкция на серията Hawker XFC с 12V моноблокове, която EnerSys пускат на пазара през 2007 г. Тези елементи са проектирани да отговарят на стандартните размери и форми на складово оборудване, което означава, че производителите на това оборудване и операторите имат по-голяма свобода за избор на батерии, които да отговарят на техните изисквания. По този начин Hawker XFC решават проблема с вместването на батерии, изработени по други технологии.

2V елементите са изградени на базата на технологията Thin Plate Pure Lead (тънка плоча чисто олово), подобно на 12V XFC, и имат същата енергийна плътност и способност за бърз заряд. Плочите са много по-тънки в сравнение с оловно-антимоновите решетки, използвани в стандартните тягови батерии, в резултат на това те имат 20% повече мощност.

Положителните и отрицателните плочи са с ниско съпротивление, това означава по-интензивен ток при разряд и заряд, за да се осигури бързо зареждане за съответните приложения със специални изисквания. Електролитът е пропит във висококачествен микропорест сепаратор от гласмат с висока абсорбционна способност и стабилност - целта е да се осигури ефективна работа на батерията от 1200 цикъла при 60% разряд.

Серията Hawker XFC е оптимизирана за работа с високочестотните зарядни устройства Hawker Life IQ и LifeSpeed IQ и идеално подхожда за работа с контролното устройство Hawker Wi-IQ2. Използвани заедно, тези продукти осигуряват прецизно управление на зарядния режим така, че той да отговаря на заредеността и работните условия на батерията.

Те осигуряват и възможност за запис и съхраняване на данни през целия срок на експлоатация на батерията. По този начин се постига енергийна ефективност, като се гарантира, че правилното количество ток се доставя на батерията по всяко време.

Димитър Димитров, мениджър продажби, EnerSys

ЕКСКЛУЗИВНО
Top