РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнвироХеми България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнвироХеми България
Технологии за Водата
ENVIROCHEMIE

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА
ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1505 София
бул. "Евлоги Георгиев" 100
тел.: +359 2 846 30 65
факс: +359 2 846 30 66
info@envirochemie-bg.com
www.envirochemie.bgФирмени публикации на ЕнвироХеми България
Top