РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, юли 2021 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2021 > Енвирохеми БългарияЕнвирохеми България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Енвирохеми БългарияТехнологии за Водата
EnviroChemie
www.envirochemie.bg

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ


1505 София
бул. "Евлоги Георгиев" 100
тел.: +359 2 846 30 65
факс: +359 2 846 30 66
ljuba.kirova@envirochemie.com


Top