РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Енвирохеми БългарияЕнвирохеми България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Енвирохеми България35 години успешен опит, реализирани обекти и доволни клиенти по целия свят Технологии за третиране на индустриални отпадъчни води Инсталациите на ЕХ намират приложение в: Рудодобивна и металообработваща промишленост/ Електроника/ Автомобилна индустрия Нефтопреработка/ Металургия/ Преработка на суровини Хранително-вкусова и Питейна промишленост Химическа индустрия/ Фармацевтична промишленост/ Козметика Транспорт Текстилна промишленост/ Индустриални перални Здравни заведения Отпадъци/Сметища/Енергия Водоподготовка на процесни води Воден мениджмънт Енвиро Хеми България ЕООД бул. Евлоги Георгиев 100 София 1505 тел.: +359 2 846 3065 факс: +359 2 846 3066 info@envirochemie-bg.com www.envirochemie-bg.com


Top