РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнвироХеми България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнвироХеми БългарияТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ВОДОПОДГОТОВКА

ЕнвироХеми предлага високотехнологични решения, процеси и инсталации с приложение в:
Соларни технологии/ Производство на стъкло и керамика/ Оптична индустрия
Металообработка/ Електроника/ Автомобилна промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Химическа индустрия/ Фармацевтична промишленост/ Козметика
Транспорт
Текстилна промишленост/ Индустриални перални
Отпадъци/ Сметища/ Енергия
Нефтохимическа промишленост/ Газ/ Металургия/ Преработка на суровини
Целулоза/ Хартия/ Картон

Заповядайте на щанда ни на изложение ВОДА СОФИЯ 2016 в зала 2, щанд C 7

1505 София, бул. "Евлоги Георгиев" 100
Tel: +359 2 846 30 65, Fax: +359 2 846 30 66
info@envirochemie-bg.com, www.envirochemie.bgФирмени публикации на ЕнвироХеми България
Top