РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнвироХеми България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнвироХеми БългарияЗаповядайте на щанда ни на изложение ВОДА СОФИЯ 2017, зала 1, щанд С5

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ВОДОПОДГОТОВКА

ЕнвироХеми предлага високотехнологични решения, процеси и инсталации с приложение в:
Соларни технологии/ Производство на стъкло и керамика/ Оптична индустрия
Металообработка/ Електроника/ Автомобилна промишленост
Хранително-вкусова промишленост
Химическа индустрия/ Фармацевтична промишленост/ Козметика
Транспорт
Текстилна промишленост/ Индустриални перални
Отпадъци/ Сметища/ Енергия
Нефтохимическа промишленост/ Газ/ Металургия/ Преработка на суровини
Целулоза/ Хартия/ Картон

1505 София

бул. "Евлоги Георгиев" 100
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
info@envirochemie-bg.com
www.envirochemie.bgФирмени публикации на ЕнвироХеми България
Top