РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ер Ес Те, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ер Ес ТеRST
Техника за сгъстен въздух и вакуум

BECKER
Вакуум помпи и компресори с широко приложение:

• пречиствателни станции
• печатарска и хартиена промишленост
• опаковки и екотехнологии
• машиностроене
• лазерни технологии и електроника
• медицина, фармация и лаборатории

PEDRO GIL
"Roots" помпи Pedro Gil 

Широко използвани в пречиствателните
станции за аериране на отпадни води
висококачествен гаранционен и извънгаранционен
сервиз на всички предлагани продукти

Ер Ес Те ЕООД
София 1390, кв. "Филиповци"
ул. "Земеделска" №39
тел.: 02 824 0121, 02 483 0110
GSM: 0886 198 065
office@rst-bg.com
www.rst-bg.com

 


Top