РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2017 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2017 > Ер Ес ТеЕр Ес Те, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ер Ес Те 

Успешна и спорна нова 2018 година!

Техника за сгъстен въздух и вакуум
www.rst-bg.com
висококачествен гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички предлагани продукти

BECKER
Вакуум помпи и компресори с широко приложение:
• печатарска и хартиена промишленост
• опаковки и екотехнологии
• машиностроене
• лазерни технологии и електроника
• медицина, фармация и лаборатории

Gardner Denver
Компресори за за пневмо
транспорт на всички видове материали.
Циментовози, силози, цистерни

RENNER Kompressoren
Винтови компресори, аксесоари и консумативи с общо приложение в леката и тежката промишленост, медицина, фармация и химическа индустрия

Pompetravaini
Вакуум помпи и компресори с воден пръстен, едностъпал ни и двустъпални с приложе-ние в: централна вакуумна система, обезвъздушаване, импрегниране, процеси на кипене, вакуумно кондензи ране, дистилиране, изсуша- ващи системи, стерилизация и филтрация

PEDRO GIL
"Roots" помпи Pedro Gil Широко използвани в пречиствателните станции за аериране на отпадни води

CHAMPION
Винтови компресори, аксесоари и оборудване

Висококачествен гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички предлагани продукти.

Ер Ес Те ЕООД
София 1390
кв. "Филиповци"
ул. "Земеделска" №39
тел.: 02 824 0121
02 483 0110
GSM: 0886 198 065
office@rst-bg.com


Top