РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕР ЕС ТЕ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕР ЕС ТЕТехника за сгъстен въздух и вакуум
www.rst-bg.com

BECKER
Вакуум помпи и компресори
с широко приложение:

 
• печатарска и хартиена
 промишленост• опаковки и екотехнологии• машиностроене• лазерни технологии и електроника
• медицина, фармация и лаборатории

RENNER Kompressoren
Винтови компресори, аксесоари и консумативи с общо приложение в леката и тежката промишленост, медицина, фармация и химическа индустрия

PEDRO GIL
ROOTS помпи и въздуходувки за пневмо транспорт, обработка на води, аерация, рибарници, трансфер на газове

Gardner Denver
Kомпресори за пневмо транспорт на всички видове материали.
Циментовози, силози, цистерни

Pompetravaini
Вакуум помпи и компресори с воден пръстен, едностъпал
ни и двустъпални с приложе-ние в: централна вакуумна система, обезвъздушаване, импрегниране, процеси на кипене, вакуумно кондензи
ране, дистилиране, изсуша-
ващи системи, стерилизация и филтрация

Ер Ес Те ЕООД • гр. София 1390, кв. "Филиповци" • ул. "Земеделска" №39 • e-mail: office@rst-bg.com • Тел.: +359 2 824 0121, +359 2 483 0110 • Факс: +359 2 826 3183 • GSM:  +359 88 6 198065


Top