РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ер Ес Те, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ер Ес Те 

Техника за сгъстен въздух и вакуум


www.rst-bg.com


висококачествен гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички предлагани продукти

 

BECKER
Вакуум помпи и компресори с широко приложение:
• печатарска и хартиена промишленост• опаковки и екотехнологии• машиностроене• лазерни технологии и електроника
• медицина, фармация и лаборатории

 

RENNER Kompressoren
Винтови компресори, аксесоари и консумативи с общо приложение в леката и тежката промишленост, медицина, фармация и химическа индустрия

 

PEDRO GIL
"Roots" помпи Pedro Gil Широко използвани в пречиствателните станции за аериране на отпадни води

 

Gardner Denver
Kомпресори за пневмо транспорт на всички видове материали. Циментовози, силози, цистерни

 

Pompetravaini
Вакуум помпи и компресори с воден пръстен, едностъпал ни и двустъпални с приложе-ние в: централна вакуумна система, обезвъздушаване, импрегниране, процеси на кипене, вакуумно кондензи ране, дистилиране, изсуша- ващи системи, стерилизация и филтрация

 

Ер Ес Те ЕООД • София 1390, кв. "Филиповци" • ул. "Земеделска" №39 • тел.: 02 824 0121, 02 483 0110 • GSM: 0886 198 065, office@rst-bg.com


Top