Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България: Серията линейни електрически задвижвания тип LE решават различни задачи в автоматизацията

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

В своята продуктова гама SMC поддържа изключително голям брой различни видове линейни задвижвания. Многообразието е застъпено както в традиционните за фирмата задвижвания - комбинации от пневматичен цилиндър с различни видове направляващи, така и при хидравличните и електрическите задвижвания.

В областта на пневматичните задвижвания ние предлагаме една от най-интересните иновации – комбинирано пневматично и еластично демпфериране в края на хода. Благодарение на това се постига олекотяване с около 17% на изделията, намаляване времето на цикъла и понижаване на шума.

През последните няколко години SMC разви серия от линейни електрически задвижвания тип LE, предназначени за решаването на различни задачи в сферата на автоматизацията. Освен известната японска страст към предоставянето на перфектни механични решения - механизми, предавки и линейни направляващи, особено внимание е отделено на управлението на двигателите. Механичните системи се предлагат с 24 V DC и 220 V AC двигатели.

Постояннотоковите двигатели биват серво или стъпкови с обратна връзка. Драйверите на двигателите могат да позиционират в 64 точки, управлявани чрез дискретни I/O или през Getaway чрез сериен интерфейс. При някои от контролерите на постояннотоковите двигатели не се използва PC за програмирането им.

За основен доставчик на 220 V AC двигатели SMC избира Mitsubishi Electric. Като възможност ние предлагаме готови решения за монтирането на двигателите на още 7 различни производителя.

Всичко това позволява да бъдат решавани задачи с различна сложност, като се подбере правилната комбинация, позволяваща оптимизирането на решението и по стойност.
Нов продукт на пазара е и линейното задвижване LAT3, което обединява в себе си 3 функции - линейно преместване, контролирано пресоване и измерване на преместването. Това става благодарение на използването на миниатюрен линеен двигател, направляващи и сензор.

Като обобщение, SMC работи постоянно в две основни насоки: технологично развитие и усъвършенстване на познатите елементи за постигане по оптимален начин изискванията за точност, повторяемост, надеждност и т. н.; интегриране на двигателите (пневматични, хидравлични, електрически), механичните елементи и предавки с управлението, което води до завършени решения, готови в различна степен за вграждане както в механична така, така и в информационна система от по-високо ниво.

Пламен Тюркеджиев,
управител на Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън БългарияКлючови думи: Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България, SMC, линейни електрически задвижвания тип LE, Mitsubishi Electric, линейно задвижване LAT3ЕКСКЛУЗИВНО

Top