РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън БългарияСподелете знания

Системи за обучение
FMS-200

Гъвкава интегрирана система, симулираща реален производствен монтажен процес
Разработена специално за обучение за системно откриване и елиминиране на грешки и неизправности
Практическо обучение за взаимодействието на различни видове системи
Системата подпомага свързването на придобитите теоретичните познания с умения, необходими в реалното производство
Подходяща за провеждане на съвременен образователен процес в учебно заведение или в производствени компании със сложен производствен процес

Енергиен одит на системи за сгъстен въздух.
За допълнителна информация:
www.smc.bg
тел.: 02/ 807 670, факс: 02/ 974 45 19


Други рекламни публикации на Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България


виж всичкиTop