РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ЕС ЕМ СИ ИНДЪСТРИАЛ АУТОМЕЙШЪН БЪЛГАРИЯЕС ЕМ СИ ИНДЪСТРИАЛ АУТОМЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕС ЕМ СИ ИНДЪСТРИАЛ АУТОМЕЙШЪН БЪЛГАРИЯСъкратете разходите за сгъстен въздух Истинските разходи за сгъстен въздух Сгъстеният въздух се използва често и по много различни начини в индустриалната автоматизация. Нерядко разходите по производството му са подценявани. Неефективната му употреба създава преразход, като по този начин се понижава доходоносността и конкурентноспособността на бизнеса. Престижният институт Fraunhofer проведе изследване, в което е направен подробен анализ на пневматичните системи на няколко стотин предприятия в рамките на Европейския Съюз. Резултатите са красноречиви: •80% от всички пневматични системи работят неефективно, поради наличието на утечки •В някои конкретни случаи може да се спести до 50% от изразходваната енергия •Общият потенциал за енергоспестяване в ЕС е 33% Годишната консумация на електричество в Европейския Съюз се оценява на 400TWh. Около 20% от нея - 80TWh се използва за производство на сгъстен въздух. При средна цена от 0,09 А/kWh, общите енергийни разходи за производството на сгъстен въздух възлизат на EUR 7,2 милиарда. Чрез прилагане на мерки за енергоспестяване е възможно в Европа да бъдат спестени разходи в размер на EUR 2 376 милиона. 6 елементарни мерки за енергоспестяване -Редуциране на утечките. Елиминирането на теч с диаметър от 0,5mm може да доведе до спестявания на до 1000 EUR годишно, в зависимост от конкретните разходи за сгъстен въздух. -Подобряване и усъвършенстване на поддръжката. Смяната на стари филтър-патрони предотвратява падове на налягане, които водят до загуби на няколко хиляди евро годишно. -Прилагайте енергоспестяващи продукти. При използването на висококачествени пневматични задвижвания, поради редуциране на загубите, може да спестите до 10% от енергийните разходи. -Оптимизиране на приложенията. Спестете огромно количество средства от оптимизиране на използването на сгъстения въздух за обдухване. -Оптимизирайте налягането на захранващия въздух. До 10% от годишните разходи за енергия могат да се спестят при намаляването на захранващото налягане с 1 bar. -Оптимизирайте използването на вакуум. От оптимизирането на вакуум приложения, ползващи ежектори за сгъстен въздух могат да се спестят няколко хиляди евро годишно. Как можем да сме Ви полезни Като световен лидер и експерт в автоматизацията и пневматичните системи SMC Co. предлага помощ в следните насоки: Иновативни енергоспестяващи продукти, конструирани специално, за да можете да редуцирате енергийните си разходи. Потърсете нашия специален каталог. Инструменти, подпомагащи енергоспестяването - софтуерни продукти, които ви позволяват лесно и бързо да оцените потенциална от прилагането на различни мерки, свързани с енергоспоестяването. SMC Енергиен одит на вашата пневматична система - 3-стъпки за повече ефективност: 1. Чрез попълването на разработен от нас въпросник за анализ, можете сами да определите слабите места и генераторите на преразход във вашата система. 2. Енeргиен одит на място. Нашите специалисти провеждат на място 4-часов одит, който включва: -Беседа за резултатите от самостоятелния анализ на системата -Съвместно дефиниране на проблемите и целите на одита -Визуална проверка на системата -Измерване на точката на оросяване на системата -Установяване на утечки с ултразвукова апаратура -Маркиране и установяване на приоритети за установените утечки. 3. Изготвяне на доклад за енергоспестяване. Базиран на резултатите от енергийния одит ние изготвяме доклад, който включва анализ на съществуващото положение, предложения за конкретни подобрения, пресмятания на потенциала за енергоспестяване и амортизационен план. Екипът по енергоспестяване на SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD с радост ще работи заедно с вас, за да осъществи на практика решения и приложения, които ще подобрят енергийната ефективност на вашия бизнес. SMC Industrial Automation България ЕООД 1715 София, Бизнес Парк София, сграда 8С, ет. 6 тел.: 02/807 670 , факс: 02/974 45 19 e-mail: office@smc.bg, www.smc.bg

Други рекламни публикации на ЕС ЕМ СИ ИНДЪСТРИАЛ АУТОМЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ


виж всичкиTop