ЕСД България: Dynamic Precision от HEIDENHAIN: Пресечна точка между точност и бързина в металообработването

Фирмени публикацииМеталорежещи и мeтaлообработващи машини - специално издание на сп. Инженеринг ревю

ЕСД България: Dynamic Precision от HEIDENHAIN: Пресечна точка между точност и бързина в металообработването 1 class="picvatre">

Решение от HEIDENHAIN за висока производителност при прецизната обработка на детайли

С Dynamic Precision HEIDENHAIN разкрива пълния потенциал на високоточните металообработващи машини. Наборът от функции за цифрово програмно управление позволява компенсиране на динамичните отклонения на машините и гарантира, че се произвеждат детайли с висока прецизност по отношение на контура и повърхностите, като същевременно се поддържат високи темпове на обработка.
Dynamic Precision за TNC програмни управления е пакет от допълнителни възможности, които идеално се допълват взаимно и подобряват динамичната прецизност на металообработващите машини. Решението от HEIDENHAIN ускорява високоточната металообработка и увеличава производителността, като пести време, разходи и ненужен скрап, получен в следствие на вибрации и динамични отклонения.

Динамичните отклонения са причина за влошена ефективност
Динамичните отклонения са преходни отклонения, свързани с позицията/ ъгъла на обработка или вибрациите, възникнали в централната точка на металообработващата машина. Тези отклонения се увеличават с ускоряването на изпълнението на ЦПУ програмата. Контролът на задвижването обикновено не може да ги компенсира напълно. Това води до разсъгласуване в следящата система и разминаване между номиналната и реалната позиция на подаващите оси. Грешката при следене е мярка за качеството на обратна връзка на контролера, т.е. колко добре се проследява номиналния контур. Динамичните отклонения се изменят в течение на жизнения цикъл на оборудването, тъй като силите на триене в направляващите се променят, например в резултат на износване. Тези отклонения често прогресивно се увеличават при машини, върху чиито работен плот системно се захващат тежки детайли.

Как възникват динамичните отклонения?
Динамичните отклонения са директно следствие от машинните операции. Обработващите сили, т.е. големите движещи сили и въртящите моменти за кратко деформират частите на машината. Тя непрекъснато се ускорява и след това се забавя отново. Поради инерцията номиналните и реалните позиции на машинните инструменти спират да съвпадат. Дори и самото задвижване не е напълно стабилно и устойчиво на тези ефекти. Благодарение на еластичността на компонентите (макар и минимална), възникват вибрации. С цел да се постигне промяна на посоката при изработката на сложни контури, машинните оси трябва да бъдат спряни и ускорени наново. Колкото по-бързо се случва това, толкова по-голям е кинематичният импулс. Той изразява продължителността на дадена промяна в ускорението. По-високите му стойности водят и до по-интензивни вибрации. Като резултат възникват динамични отклонения. Досега те можеха да бъдат предотвратени единствено чрез по-ниски скорости на подаване. С Dynamic Precision този проблем може да бъде решен още на ниво програмно управление.

За какво се използва Dynamic Precision?
Наборът от специализирани допълнителни функции за ЦПУ намалява динамичните отклонения при металообработващите машини. Dynamic Precision е особено подходящ за операции с високи скорости на подаване и големи ускорения. Той позволява на операторите да се възползват от пълния потенциал на оборудването. Тестовете показват, че прецизността на обработката може да бъде подобрена, дори и кинематичният импулс да нарасне с коефициент 2. Същевременно цикълът на обработка може да се съкрати с до 15%.

Как работи Dynamic Precision?
Наборът от контролни функции на HEIDENHAIN компенсира отклоненията, гаси вибрациите и регулира машинните параметри в зависимост от моментната позиция, инерция и скорост, без да се променя механиката на машината. Dynamic Precision осигурява максимална прецизност според моментното движение и натоварване.

Top