ЕСД България, Емил Минков: Залагаме на високото качество на предлаганите от нас стоки и услуги

МашиниИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2015

Емил Минков, управител на ЕСД България, пред сп. Инженеринг Ревю

Уважаеми г-н Минков, наскоро отбелязахте 20-годишния юбилей на ЕСД България. Много или малко са две десетилетия в този бранш у нас? Как се измени пазарът през тези години?
Две десетилетия са и много, и малко, зависи от гледната точка. Ние сме на пазара от началото на прехода. Не ми е ясно към какво е този преход. През тези години пазарът много се сви. Някои от големите предприятия вече ги няма. Имаше надежди и ентусиазъм, имаше добре подготвени специалисти – същото не мога да кажа за момента.

Прекъсна се приемствеността и предаването на опит в процеса на подготовка на кадрите. Само едно не се е изменило от началото досега – купува се най-евтиното с ясното съзнание, че се прави компромис с качеството. Българските металорежещи машини се конкурират в най-ниския сегмент с китайците, където цените, а не качеството, са определящи.

Там произвежданите бройки са решаващият фактор. Убеден съм, че това е грешна постановка и една от причините за намаляването на броя на българските производители. Показвах резултатите от скъпо платени от Heidenhain проучвания за тенденциите за развитие на световните пазари в сектора на металорежещите машини, но не им обърнаха внимание. Изводите от тези проучвания се доказаха през годините – пропуснатото много трудно се наваксва.

Каква е равносметката Ви за развитието на фирмата от създаването й до днес? Какви цели си поставяте от сега нататък?
Фирмата е конципирана правилно. Залагаме на високо качество на предлаганите от нас стоки и услуги, професионализъм на служителите, както и на коректност и точност в работата. Стремежът ни е винаги да сме в полза на нашите клиенти. Поставяме си една основна цел – да останем на пазара.

Работим упорито и целенасочено като разширяваме гамата на предлаганите продукти. Започнахме преди 20 години като доставчик на СNС управления, задвижвания и измерителни системи. Сега предлагаме и прецизни високопроизводителни CNC машини на утвърдени на световния пазар фирми – Kovosvit, Tos Varnsdorf, Sahos, с ЦПУ от Heidenhain.

Мит ли е лоялната конкуренция на пазара в България? Кои принципи следвате неизменно и какви компромиси не бихте направили, за да запазите конкурентната си позиция?
Мога да говоря само за ЕСД България. Винаги сме били и ще бъдем лоялни конкуренти. Компромиси в работата си не съм правил, не смятам и да правя. Повтарям нашия подход – високо качество на предлаганите стоки и услуги, професионализъм и коректност в работата.

Какви са прогнозите Ви за развитието на машиностроителния сектор у нас в следващите години? Успяваме ли да настигнем световните производители и какво все още не ни достига?
Не съм оптимист. У нас няма стратегия, няма звена, които да разработват нови машини. Произвеждат се машини, проектирани още в 80-те години на миналия век от ИММ, който бе закрит преди 15 години. Заменени са само произвежданите някога в България комплектовки с вносни. Технологичната дистанция от водещите производители се увеличава.

Липсва стратегия в образованието за подготовка на кадри. Преди няколко години бяха закрити някои от специализираните паралелки по машиностроене в техническите гимназии. Аргументът бе, че няма желаещи ученици. Сега отново се заговори за необходимостта от професионално образование.

Дано се вземе правилното решение и в бъдеще да престанем да правим експерименти с образованието, защото резултатите от промените в прехода са трагични. Към момента се чувства фрапираща липса на подготвени кадри за промишлеността.

Какъв е технологичният фокус на най-актуалните световни разработки в областта на CNC системите и автоматизацията?
Новите разработки са за повишаване на комфорта на работа на операторите на CNC машини. Продават се управления с 19-инчови цветни монитори. Заложените функции и цикли са повече и се изпълняват от мощни процесори. Повишава се ефективността на работа с функции, контролиращи процеса на рязане. Постигането на висока точност се гарантира с монтирането на измервателни енкодери. В корпусите се внедряват най-новите достижения на металургията, използват се олекотени сплави (съдържащи полимери), които поглъщат вибрациите и т. н.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top