РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕСД България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕСД БългарияХОРИЗОНТАЛНИ ФРЕЗОВИ И ПРОБИВАЩИ МАШИНИ ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ МАШИНИТЕ НА TOS VARNSDORFСА СИНОНИМ НА ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ,МОДЕРЕН ДИЗАЙН И НАДЕЖДНОСТ.Технологичното приложение на фрезовите и пробиващицентри TOStec включва както конвенционална механич наобработка (фрезоване, пробиване и разстъргване) чрезподвижен или неподвижен шпиндел (позволяващ по-високи обороти), така и използването на специалнитехнологии.WRD 170 (Q) и WRD 130/150 (Q) са хоризонталнифрезови и разстъргващи машини, които сеизползват основно за високоефективно стружко -отделяне от невъртящи се, големи и тежкидетайли.Машините WHN 110/130 (Q, MC) се използватглавно за производително и ефективностружкоотделяне от невъртящи седетайли със среден размер и тежест.Моделът WH(Q) 13 CNC е нашатанай-продавана машина. Тя епредназначена за пре цизно фрезоване, координатнопробиване и разстъргване.WH(Q) 105 CNC е модернаи много мощна машинас контурно цифровоуправление.TOS VARNSDORF a.s., Чешка република, Варнсдорф 40747, ул. "Ржични" 1774Тел.: (+420 412) 531 203; Факс: (+420 412) 351 269Ел. поща: info@tosvarnsdorf.cz, www.tosvarnsdorf.cz, www.tosvarnsdorf.euЕСД БЪЛГАРИЯ ЕООДСофия 1172, бул. "Д-р Г.М. Димитров", бл. 60, вх. Г, ет. 1Тел.: (02) 963 2298, 963 2949; Факс: (02) 963 2940Internet: www.esd.bg E-mail: cnc@esd.bgУпълномощенпредставител и сервиз

Top