РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕСД България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕСД БългарияГаз Решения “СДС Сървиз“ ООД е търговска фирма в областта на газовото оборудване за бита и индустрията. От 2010г. целта на фирмата е да бъде коректен партньор във взаимоотношенията си, залагайки на постоянство и последователност. Компанията има честта да бъде представител на световния лидер в проектирането, производството и маркетингът на газ контрол – RMG Group, също така на производителите: SEWERIN-Германия, Elektromed – Турция и GFO – Холандия. „СДС Сървиз“ ООД извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички предлагани продукти.Фирмата предлага на пазара: • Обследване на газопроводи за утечки на природен газ • Обследване на водопроводи за утечки • Трасиране и локализация на подземноположени тръбопроводи • Уреди за измерване на одорацията • Цялостно решение по проектиране, изграждане, доставка на оборудване и инженерни услуги за изпълнение изискванията от страна на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ПО НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014г. • Турбинни разходомери за природен газ • Ротационни разходомери за природен газ • Диафрагмени разходомери за природен газ до размер G6 с дистанционно отчитане• Водомери с дистанционно отчитане • Електромери с дистанционно отчитане • Регулаторно и предпазно оборудване за природен газ • Системи за одориране на природния газ • Системи за контрол на качеството на природния газ • Системи за защита от корозия на подземноположени стоманени тръбопроводи и съоръжения • Мониторинг и наблюдение • Газ измервателни – газ предупредителни детектори • Мултигаз детектори • Газдетектори за откриване на течове в сгради • Мобилни лаборатории • Уреди за откриване на течове от водопроводи • Корелатори • Уреди за локализиране на подземно положени тръбопроводи • Комбинирани уреди за откриване на течове и локализиране на подземно положени тръбопроводи • Металдетекторигр. София, бул. Андрей Ляпчев №7, ет 1 гр. Божурище, ПК 2227, ул. "Мура" № 10 Т: +359 888 498 998Т: +359 885 222 878 F: +359 2 993 3057E: office@sds-service.com E: sds-service@abv.bgW: www.sds-service.com

Top