ЕСПРИТ ДАН с нов офис

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

От началото на август т.г. специализираната във внос на оборудване и инженерингова дейност в областта на водно- и топлоелектрически централи, както и търговия с електротехнически материали, фирма ЕСПРИТ ДАН се премести в нов, значително по-просторен офис, съобщи за списанието Димитър Нейчев, управител на фирмата. Новият офис се намира на столичната улица "Филип Кутев". "Взехме решението да се преместим с цел да обединим намиращите се на различни места в столицата складово стопанство, магазинна и офисна част на фирмата. Ръководехме се от естествения стремеж да имаме собствен офис, който да ни даде сигурност и да ни спести по-нататъшни смени на адреса и комуникационните връзки на фирмата", коментира основанията за преместването г-н Нейчев.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top