ET Далекс-П. Михайлова планира разширение на дейността си в областта на медицината

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

ET Далекс-П. Михайлова е създадена през 1993 г. и развива многостранна дейност в областта на преработката на еластомери: разработване на рецептури за каучукови смеси, производство на специални каучукови смеси, матрици, производство на широка гама технически каучукови изделия, трансфер на know-how. Фирмата е член на Българска асоцация каучукова промишленост (БАКП).

„За да се отговори на предизвикателствата на съвременния индустриален свят, е необходимо рязко да се повиши технологичното ниво и да се намали енергоемкостта”, заявяват от компанията.

„В тази насока се работи непрекъснато: чрез оптимизиране и използване на съвременни технологични добавки в рецептурите се съкращава цикълът на смесване при подобрено качество; оптимизираните каучукови състави позволяват съкратен цикъл на вулканизация (икономия на енергия); фирмата притежава отличен опит в използването на съвременни високотехнологични еластомери (флуоркаучук, флуорсиликонов каучук, хидрогениран нитрилен каучук, силиконов каучук, полиуретанови еластомери, термоеластопласти); с въвеждането на оборудване по LIM-технологията фирмата разполага с най-съвременно оборудване и технология за преработване на течен силиконов каучук”, допълват те.

Производствената дейност се осъществява на 2 производствени площадки в София, намиращи се в кв. Военна рампа и в кв. Илиянци. Общата площ на производствените помещения е около 250 кв. м.

Производството на първата площадка
започва през 1993 г., а на тази в кв. Илиянци – през 2007 г. Производството стартира с покупка на необходимото оборудване, като по обясними причини първоначално фирмата се насочва към покупка на употребявани машини (смесителни валци, вулканизационни преси, термостабилизационни камери).

„Допълнително бе доставено оборудване и уреди за контрол, както и офистехника. След внимателен анализ на тенденциите в каучукопреработвателната индустрия фирмата се насочи към внедряването на най-съвременно оборудване и технологии за производство на изделия от течен силиконов каучук (LSR= Liquid Silicone Rubber). Оборудването бе доставено от водещи европейски производители - Battenfeld и Elmet”, разказват от фирмата.

„С това решение рязко се повиши ефективността и конкурентоспособността на фирмата. Използваните полимери могат да се прилагат в много широка сфера от приложения, като същевременно поради отличната си биосъвместимост могат да се използват без проблеми в медицината и при директен контакт с човешкото тяло. За производството на изделия от течен силиконов каучук бе избрано

оборудване, което позволява пълно автоматизиране на цикъла
(от подаване на суровината до сваляне от инструмента на готовото изделие). Системата осигурява непрекъснат цикъл на производство, висока производителност, липса на ръчен труд, постоянно високо качество, което не се влияе от субективни фактори.

При използване на инструменти (матрици) от ново поколение с т. нар. студени канали се постига на практика производство без никакъв отпадък. В съчетание с ниската енергоемкост и използването на най-модерни биосъвместими полимери фирмата разполага с оборудване на най-съвременно ниво.

Широкото използване на изделия от течен силиконов каучук в областта на медицината насочват вниманието ни към разширяване на дейността в тази област. Извършва се маркетингов анализ за ефективността от доставка на машина, позволяваща да се отговори напълно на изискванията за производство в чисти помещения от съответен клас”, информират от Далекс-П. Михайлова.Ключови думи: каучукови смеси, каучукови изделия, ET Далекс-П. Михайлова, Battenfeld, ElmetTop