Етикетиране и маркиране на продукти в ХВП

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2022 > 11.04.2022

  • Етикетирането е ключово за хранително-вкусовата промишленост – без него производителите на практика няма да могат да пуснат продуктите си на пазара

  • Процесът на етикетиране може лесно да бъде ускорен или автоматизиран с помощта на етикетиращи машини, които същевременно ограничават рисковете от човешки грешки и подобряват нивата на надеждност и последователност

  • Мастиленоструйният печат е най-широко прилаганата технология за индустриално маркиране сред компаниите в хранително-вкусовия сектор

Опаковането на хранителни продукти е уникална индустрия, в която безопасността е основен приоритет, което налага използването на надеждни решения за идентификация и проследяване. Това може да се постигне чрез подходящи технологии за етикетиране и маркиране.

 

Функции

Етикетирането е ключово за хранително-вкусовата промишленост – без него производителите на практика няма да могат да пуснат продуктите си на пазара. Самозалепващите се етикети за хранително-вкусовия сектор се използват основно за декоративни цели. Външният вид на етикетите служи предимно за промотиране на продажбата на съответния продукт. Поради това компаниите отделят много внимание на външния вид на етикетите, особено що се отнася до качеството на печат.

Етикетите обаче не само насърчават продажбата на хранителния продукт, но са и най-важният носител на информация. Техните функции включват предпазване на потребителя и създаване на доверие. Етикетите на хранителните продукти съдържат информация за съставките, свойствата на храната, наличието на добавки, алергени, генетично модифицирани организми, енергийна стойност, произход, срок на годност и др. консуматорите оценяват ясните етикети и често са готови да похарчат повече за качествен продукт. Всички производители на хранителни продукти са задължени да посочат определена информация върху опаковката в лесно четима и разбираема форма. Маркировката може да бъде направена директно върху опаковката или върху етикет. Хармонизирани стандарти в тази област са в сила във всички страни членки на Европейския съюз.

Етикетите осигуряват и проследимост – консуматорът може да проследи хранителния продукт през всичките етапи на производство, обработка и дистрибуция. Освен това серийното маркиране може да се използва за идентифициране на хранителни продукти. То представлява код, показващ, че дадени хранителни продукти са произведени при едни и същи условия. Този код се състои от комбинация от букви и цифри и обикновено започва с L. Той позволява на производителя непосредствено да идентифицира партидата, от която е даден продукт. Това е изключително важно например при необходимост от изтегляне на продукция от пазара.
Етикетите върху хранителните продукти не са само носител на информация. Те служат и като средство за реклама. Те придават на продукта разпознаваем външен вид и създават у потребителя желанието за покупка. Често върху тях се поставят и промоционални кодове.

Защитата на бранда и продуктите гарантира разпознаваемостта на стоките. Наименованието и мотото на един продукт са негови специфични характеристики. За да бъдат защитени те, етикетите могат да бъдат използвани в борбата с фалшифицирането и за гарантиране на произхода на продукта. Това е от полза не само за собственика на бранда, но и за потребителя. Персонализираните етикети със специални характеристики като холограми, скрито съдържание и др. на практика правят фалшифицирането на даден продукт невъзможно.

Етикетите със защита при първо отваряне гарантират доверието на консуматора и свеждат до минимум риска от фалшифициране. Те индикират, че продуктът вече е бил отварян и могат да включват специфично съдържание, което елиминира риска от манипулация. Това може да бъде постигнато например чрез запечатващи решения със специална форма или етикети с определена перфорация, които се разкъсват при отваряне. Етикетите, направени от специален материал, които не могат да бъдат отстранени от продукта изцяло, а се разкъсват на множество малки компоненти също предлагат надеждна защита срещу манипулация. Предлагат се и етикети, които оставят характерна маркировка върху продукта след отстраняването им, а повторното им залепване е невъзможно.

 

Избор на етикетираща машина

Процесът на етикетиране може лесно да бъде ускорен или автоматизиран с помощта на етикетиращи машини, които същевременно ограничават рисковете от човешки грешки и подобряват нивата на надеждност и последователност.
Ръчните и автоматични претеглящи и етикетиращи машини са идеалният вариант за етикетиране на хранителни продукти, чиято цена се определя спрямо теглото им. Някои от тези машини могат да работят с продукти, тежащи до 80 кг. Производителността на автоматичните претеглящи и етикетиращи машини може да достигне до 140 опаковки в минута.

Апликаторите за етикети могат да варират от такива за просто поставяне на етикета върху продукта до по-сложни модели, обвиващи етикета около продукта. Апликаторите за етикети предлагат високи скорости и отлични нива на точност, особено когато се използват конвейери, които подпомагат процеса и го правят по-ефективен.

Предлагат се и машини, които печатат етикета и непосредствено го поставят върху опаковката на хранителния продукт. На пазара могат да бъдат намерени модели с една или повече апликаторни глави, интегрирани конвейерни системи, скорости на обработка до 200 артикула в минута, многоезичен печат и автоматично позициониране на принтера.

Първата стъпка при избора на етикетиращо решение за приложение в хранително-вкусовата индустрия е да се определи видът на необходимата машина – стандартна или с хигиенен дизайн. И двете опции са добри и изборът зависи изцяло от поставените регулаторни изисквания по отношение на производствените линии. Поради ръста на разпространяващи се с хранителните продукти заболявания компаниите често залагат на автоматизиращо оборудване, което дава възможност за редовно и щателно почистване. Ако оборудването не влиза в контакт с хранителните продукти или дори не се намира в същото помещение, може да се използва и стандартна етикетираща машина.

При избора между ръчна и автоматична машина предвид следва да се вземат скоростта, ефективността и цената – автоматичните модели са по-бързи и по-ефективни, но са и по-скъпи.

Следващият етап от процедурата може да бъде тестване на етикетиращата машина. Много производители, уверени в това, че продуктите им могат да отговорят на специфичните нужди на клиентите си, дават възможност за тестване на етикетиращите машини преди закупуването им. Това може да се осъществи чрез изпращане на образци на продуктите за етикетиране и наблюдение на работата на машината на място или чрез видео връзка. Това предоставя опция и за задаване на въпроси с цел да се гарантира, че машината ще произведе качествен продукт, с който компанията да се гордее.

Не на последно място, е добре да се получи и ясна информация за срока на доставка и продължителността на процеса по внедряване на машината. Няма нищо по-лошо от инвестицията в автоматизиращо оборудване, чиито производство и срок на възвръщаемост ще отнемат месеци.

В рамките на експлоатационния си срок етикетиращите машини ще се нуждаят от поддръжка, но това обикновено не е фактор при избора на решение. Повечето от производителите предлагат различни планове за обслужване, съобразени с конкретната етикетираща машина, които съкращават до минимум производствените прекъсвания. Има и възможности за следпродажбено обслужване при нужда от помощ след инсталация на машината.

 

Маркиране

Маркирането е форма на етикетиране на храните – процес, прилаган за комуникиране на информация, насочена към потребителя, относно съдържанието на продукта, енергийната му стойност, производителя му, срока му на годност и др. Маркирането на опаковките на хранителните продукти също спомага за това консуматорът да бъде уверен в безопасността им. Маркировката също може да бъде част от рекламната схема, промотираща конкретния бранд.

Съществуват редица методи за маркиране на хранителни продукти, като изборът на принтер зависи от вида на маркираната опаковка. Мастиленоструйният печат е най-широко прилаганата технология за индустриално маркиране сред компаниите в хранително-вкусовия сектор. На пазара се предлага богато разнообразие от мастиленоструйни принтери и мастила, като изборът им се определя въз основа на съвместимостта им с хранителния продукт. Мастиленоструйното маркиране е най-подходящо за вторични и третични опаковки. Прилагането му върху първични опаковки изисква особено внимание. Сред предимствата на метода са високата скорост на маркиране, което обуславя целесъобразността му за серийно маркиране на партиди, и ниската необходимост от поддръжка на оборудването. Ограниченията на мастиленоструйните принтери включват относително високата цена на мастилото, риск от запушване на дюзите, което води до увеличаване на консумацията на мастило, както и съвместимостта на мастилото с хранителния продукт.

Друга популярна технология за маркиране в хранително-вкусовата промишленост е лазерната. За разлика от мастиленоструйния метод, тя е съвместима с множество материали и може да осигури детайлна и перманентна маркировка за съответните цели. В зависимост от материала и типа на опаковката се различават два вида лазерно маркиране, прилагани в хранително-вкусовата промишленост. Лазерното гравиране е широко разпространен метод за маркиране на хранителни продукти, който включва използването на лазерен лъч за отстраняване на част от повърхността на материала на опаковката. С лазерен принтер се получава ясен и четим код.

По отношение на материалите, лазерното гравиране е подходящо за първични, вторични и третични опаковки на хранителни продукти. Важно е да се внимава с мощността на лазера, за да не се наруши целостта на опаковъчните материали и функцията им да защитават хранителния продукт.
Лазерното ецване е процес на маркиране, включващ надписване на опаковъчния материал чрез стапяне и разширяване на повърхността му. Тук съвместимите материали са по-малко на брой и поради това процесът е по-подходящ за вторични и третични опаковки.

Редица производители предпочитат лазерното маркиране пред мастиленоструйната технология заради спестяванията, които могат да бъдат реализирани от мастилените касети. В допълнение машините за лазерно маркиране се отличават с изключителна прецизност, което осигурява висока ефективност на процеса на маркиране на хранителни продукти. Лазерното маркиране е високопроизводителен процес, подходящ за серийно маркиране на партиди от опаковки с храни. Сред недостатъците на технологията е фактът, че в сравнение с мастиленоструйните принтери оборудването за лазерно маркиране е по-скъпо и се характеризира с малко по-ниска производителност. Друг фактор, който може да се окаже решаващ при избора на технология, е рискът от нарушаване на целостта на опаковката при работа с машина за лазерно маркиране. При мастиленоструйните принтери такъв риск не съществува.


Вижте още от Машини


Ключови думи: индустриални принтери, етикетиращи машини, апликатори, хранително-вкусова индустрияTop