ЕVN България Топлофикация

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

ЕVN България Топлофикация

ПОДОБНИ СТАТИИ

ЕVN България Топлофикация е инвестирала над 150 млн. лева в нови съоръжения и топлопреносна мрежа

Топлофикация Пловдив е създадена през 1970 г. През 2001 г. Топлофикация Пловдив Север е преобразувана в Топлофикация Пловдив, а през 2007 г. дружеството е приватизирано от концерна EVN и днес носи името ЕVN България Топлофикация. Дружеството притежава два лиценза - за производство на топлинна и електрически енергия и за снабдяване с топлинна енергия. ЕVN България Топлофикация снабдява с топлинна енергия над 35 000 клиенти в Пловдив и Асеновград.

Дружеството притежава и оперира 160 км топлопреносна мрежа, от които 9,8 км са новоизградени топлопроводи. Всички 1200 абонатни станции са оборудвани със системи за автоматика.

След приватизацията през 2007 г. новият мениджмънт на дружеството стартира дългосрочна програма за развитие и модернизиране на компанията. “Тя включва както технологични нововъдения, така и подобрения в клиентското обслужване”, информират от дружеството. “В годишните бизнес планове се включват

мащабни инвестиционни и ремонтни проекти по топлопреносната мрежа и производствените съоръжения
монтаж на секциониращи клапи по топлопреносната мрежа, които позволяват ограничаване обхвата на евентуална повреда, както и да не се изключва подаването на топла вода през лятото едновременно в целия град”, допълват те.

От дружеството разкриват още, че се прилага техническа програма, която позволява своевременно откриване, както и по-бързо и сигурно отстраняване на повреди по мрежата, реализират се проекти за въвеждане на системи за дистанционно отчитане на консумираната топлинна енергия, внедрена е нова система за подобряване на отчитането на консумираната топлинна енергия в абонатни станции.

Дружеството е въвело система за клиентско обслужване на „едно гише” – по всички въпроси за топло- и електроенергия в три клиентски офиса в Пловдив, модерен денонощен телефонен център за връзка с клиенти.
Реализиран е значим

проект за изграждане на нова когенерационна централа
за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия за 100 млн. лв. – най-модерната когенерационна централа на Балканите с високи показатели на ефективно производство.

„През 2010 г. беше реализирано първото разширяване на топлопреносната мрежа в Пловдив от 20 години – изградени нови 3,2 км топлопроводи и 22 нови модерни абонатни станции”, коментират от EVN България Топлофикация и продължават: „През 2011 г. се извърши най-мащабното разширение на мрежата: бяха положени над 5,7 км нови топлопроводи и изградени 32 нови абонатни станции. Беше изградена мрежа в райони, в които досега не се е ползвало централно отопление.”

От дружеството разказват още, че през 2012 г. ЕVN България Топлофикация ще продължи с проекти за изграждане на нова мрежа, за рехабилитация и модернизиране на съоръженията. До момента ЕVN България Топлофикация е инвестирала общо над 150 млн. лева в нови съоръжения и топлопреносна мрежа.

„През 2012 г. фокусът на инвестициите е върху

разширяване, ремонт и модернизиране на мрежата, производствените мощности в ТЕЦ Пловдив Север и ОЦ (Отоплителна централа) Юг коментират от там. „Целта е да се извърши текуща техническа профилактика, за да се осигурят стабилни и сигурни режими на работа на съоръженията при производството на топлинна енергия.

За поредна година EVN България Топлофикация продължава дейностите и по изграждане на нови топлопроводи и абонатни станции. Планирано е прокарването на над 4,3 км нова топлопреносна мрежа, което ще даде възможност на битови и стопански обекти да използват удобствата на екологично чистата услуга централно топлоснабдяване.

Сред най-значимите мерки, които дружеството предприема в посока повишаване на енергийната ефективност, е високоефективното комбинирано производство на топло- и електроенергия от новата когенерационна централа. По този начин се използва по-добре и по-ефикасно суровината, с която функционира централата – природен газ.

Важно технологично предимство на новата когенерация е, че тя осигурява 20% по-висока ефективност спрямо съществуващата ТЕЦ. Когенерация Пловдив използва за гориво природен газ, който се изгаря в газова турбина от ново поколение с висок коефициент на полезно действие. В допълнение новоизградената централа ни дава възможност за три пъти по-голямо производство на електрическа енергия в сравнение със сегашното. Допълнително дружеството инвестира в подобряване на енергийноефективните показатели на топлопреносната мрежа”, допълват те.

Наред с активната инвестиционна дейност, дружеството прилага и редица мерки за опазване на околната среда. „Един от основните принципи в работата на дружеството е да залага на екологично енергопроизводство, което не вреди на околната среда.

Конкретна мярка в тази насока се предприе през 2010 г., когато бяха извадени от употреба две стари районни отоплителни централи в гъсто населения център на Пловдив, функциониращи с дизелово гориво. На тяхно място беше

изградена централизирана топлофикационна мрежа
По този начин беше осигурено екологично чисто и комфортно отопление за граждани в центъра на Пловдив, а и значително се подобри състоянието на околната среда.
Друг пример отново е модерната когенерация, която намалява значително вредните емисии, отделяни във въздуха, което прави Пловдив по-чисто място за живеене”, допълват в заключение от EVN България Топлофикация.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top