EVN изгражда вятърен парк край Каварна

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2009

Инвестицията в проекта е на стойност около 100 милиона евро


 EVN Naturkraft ще изгради съвместно с друг партньор вятърен парк край Каварна, в близост до с. Българево. Предвижда се в първия етап да бъдат инсталирани 25 вятърни електрогенератора от типа Vestas V90, с обща мощност от 50 MW. Годишният производствен капацитет на съоръжението ще възлиза на 140 GWh, което съответства на годишното потребление на около 40 000 домакинства. В рамките на втория етап от реализацията на проекта вятърният парк край Каварна ще бъде разширен до 80 MW.
"Вятърният парк Каварна е разработен от Universum Energy и ще бъде изграден от EVN-Еnertrag Kavarna, в което EVN Naturkraft и немската компания Enertrag държат съответно - 70% и 30%. Полагането на необходимите фундаменти за 25 ветрогенератора е стартирано, въвеждането в експлоатация трябва да се осъществи в края на 2009 г. Инвестицията в проекта доближава почти 100 милиона евро", съобщават от ЕVN България.
"EVN разчита на гъвкав производствен микс, за да гарантира по възможно най-добър начин сигурността на електроснабдяване на клиентите си. От специално значение за нас е областта на възобновяемите енергийни източници. Вятърът, водата, биомасата и слънчевата енергия трябва да придобиват в бъдеще все по-голямо значение. През следващите години EVN ще увеличи дела на възобновяемите източници в общия си производствен капацитет - от 20% в момента до една трета", коментира д-р Буркхард Хофер, генерален директор на EVN.
От 2005 г. EVN снабдява 1,5 милиона клиенти в България с електроенергия. След придобиването на ТЕЦ Пловдив през 2007 г. компанията е активна и на българския топлофикационен пазар, захранвайки с топлинна енергия 40 000 клиенти.
Top