РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Еврофлуид Хидравлик България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Еврофлуид Хидравлик БългарияE.Х.Б ООД разработва, произ- вежда и предлага на склад: хидравлични агрегати и станции, хидравлични цилиндри, тръби и пръти, филтърни системи, хидра- влични принадлежности. Монтаж и разработка на хидравли- чни уредби за товарни и специализирани машини. E.Х.Б ООД е официален търговски представител на HAWE – Германия наложили се на светов- ният пазар с изключително качес- тво на хидравлични компоненти, агрегати, помпи за високо налягане до 700 бара, командна хидравлика, клапани за дебит, релета за наля- гане, пропорционална хидравлика. E.Х.Б ООД е представител на POCLAIN HYDRAULICS ( P.H.). Производители на специали- зирани хидромотори, помпи и кла- пани за движение и управление на пътнотранспортни машини, трак- тори, комбайни, багери, ескаватори, валяци и друга селскостопанска техника. 6100 КАЗАНЛЪК, ул. Ф. Вожели 3 тел.: 0431 / 62173, 63477 факс: 0431 / 64474 e-mail: ehb_bg@abv.bg www.eurofluid-bg.com Посетете ни на Международен Пловдивски Панаир, Есен 2014 29.09. - 04.10, Палата 13 Щанд B10

Други рекламни публикации на Еврофлуид Хидравлик България

Top