РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕВРОХРОМ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕВРОХРОМШПРИЦ МАШИНИ №1 ПО ПРОДАЖБИ В БЪЛГАРИЯ

10 ГОДИНИ HAITIAN BULGARIA

10 YEARS MARS SERIES
150,000 SOLD MACHINES

ОФИЦИАЛЕНН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
EUROCHROM.CO

Bul. Bulgaria 101
6600 Kardjali
Bulgaria

Tel/Fax: +359 361 22 111
E-mail: info@eurochrom.eu
www.haitian.bg
www.eurochrom.eu


Top