РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евромаркет Груп, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Евромаркет ГрупEVAPCO for LIFE
eco-Air Series

НОВО ПОКОЛЕНИЕ СУХИ И АДИАБАТНИ ОХЛАДИТЕЛИ И КОНДЕНЗАТОРИ

• Екологично – сух или адиабатен режим на работа
• Минимални загуби на вода
• Максимална отдадена охладителна мощност при минимални или никакви загуби на вода
• Изключително устойчиво покритие

СЕРТИФИЦИРАН EN ISO 9001

EUROMARKET
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532
Казичене
ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 204
e-mail: compressors@euromarket.bg
www.euromarket.bg


Top